IMF yola çıktı ama...

Yeni ekonomi programına 10 milyar dolarlık mali destek sağlayacak stand-by için Uluslararası Para Fonu IMF ile 4 Nisan'da başlayacak teknik müzakereler öncesinde hâlâ sorunlar tam olarak giderilemedi.

ANKARA - Yeni ekonomi programına 10 milyar dolarlık mali destek sağlayacak stand-by için Uluslararası Para Fonu IMF ile 4 Nisan'da başlayacak teknik müzakereler öncesinde hâlâ sorunlar tam olarak giderilemedi. Koşullar, muhtemelen müzakereler sürerken tamamlanacak.
Devlet Bakanı Ali Babacan'ın 'Yapısal reformlar alanında, özellikle bankacılık, sosyal güvenlik ve gelir idaresinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerde önemli ilerlemeler kaydedildiği' gerekçesiyle davet ettiği IMF heyeti, pazartesi günü üzerinde mutabakata varılan niyet mektubu taslağını güncelleştirme çalışmasına başlayacak.
Uyuşmazlık sürüyor
Hükümetin IMF ile 14 Aralık'ta sağladığı ön mutabakata karşın, niyet mektubunun üç önkoşulu hükümet ve bürokrasi içinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle bugüne kadar istenilen noktaya getirilemedi. Stan-by'daki gecikmenin piyasalar, iş dünyası ve uluslararası platformda da tartışılmaya başlanırken, sürüncemedeki uzlaşmazlıklara karşın IMF heyeti çağrıldı. Önkoşulların, IMF heyeti teknik çalışmalarını sürdürürken, yine 'son dakika'da yerine getirileceği gözleniyor. İşte uzunca bir süredir iç mutabakatın sağlanamadığı düzenlemeler şöyle:
GELİR İDARESİ: Gelir idaresinin yeniden yapılandırılarak, kayıt dışı ekonominin kayda alınmasında daha aktif hale getirilmesini öngören yasal düzenleme, üzerinde bir yılı aşkın süren çalışmalar sonrasında ne bürokrasi, ne IMF ne de verginin tarafı olan özel sektör temsilcilerince onaylandı. Bunun üzerine hazırlanan Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan tasarı geri çekilerek Vergi Konseyi'nin yeni taslak hazırlaması istendi. Özellikle denetim gruplarının tepkisini çeken bu düzenleme TBMM'ye sevk edildi, çelişkiler ve aksaklıkların düzeltilmesi için alt komisyona havale edildi.
Ancak, tasarıya itirazların çokluğu çalışmaların tamamlanmasını engelledi. Muhtemelen önümüzdeki hafta komisyona sevki bekleniyor. IMF ise bu tasarının yasalaşmasını önkoşul olarak koymuştu.
BANKACILIK YASASI: Bankacılık sektöründe dağınık mevzuatın tek yasada toplanması, bankacılık alanında AB ve uluslararası standart ve normlara yakınlaşmayı örgören yasa taslağı üzerinde de BDDK, diğer ekonomi birimleri ve IMF ile farklı düzenlemeler isteği nedeniyle uzlaşmaya varamadı. Tasarı, aylarca Devlet Bakanı Abdüllatif Şener'de bekledi. Başbakanlık'ta, IMF'nin istekleri ağır bastı. BDDK sorunlu bankaların fona devri yerine tasfiyesinden yana tavır koyarken, yasa tasarısına, her iki unsur birden konularak uzlaşma arandı. Ayrıca, bankaların denetiminde de yeminli murakıpların ağırlığına son verilmesi ve bağımsız dış denetime ve teknik denetime de olanak sağlanması öngörüldü. Tasarı henüz Meclis'e sunulamadı. Sunumu önkoşulun tamamlanması anlamına geliyor.
SOSYAL GÜVENLİK: Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi ve genel sağlık sigortası getirilmesine ilişkin üç tasarıdan oluşan taslak da teknik çalışmaların uzaması nedeniyle yeni tamamlanabildi. Tasarının meclise sevki önkoşul, ancak henüz sevk edilmedi.
TEŞVİK YASASI: Niyet mektubu ön mutabakata giren bir düzenleme değil. Ancak, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, 36 ile verilen teşvikleri 49 ile ve eski yatırımları da kapsayacak şekilde genişletilmesi isteğini içeren taslak, Uluslararası Para Fonu'nun sert açıklamalarına yol açmıştı. IMF'nin mali dengeleri bozacağını ileri sürdüğü tasarı için alt komisyonda çözüm aranılıyor. Geri adım atılacak ama henüz bu konuda netlik sağlanamadı.