IMF'den cari açık uyarısı

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye'nin büyüme hızındaki yavaşlamanın ardından 'sürdürülebilir' noktaya gelindiği, fakat cari açığın artmaya devam ettiği belirtildi.

WASHINGTON/ANKARA - IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye'nin büyüme hızındaki yavaşlamanın ardından 'sürdürülebilir' noktaya gelindiği, fakat cari açığın artmaya devam ettiği belirtildi. Bu yıl ikincisi yayımlanan raporda, "Türkiye'nin büyüme hızı yavaşlayarak sürdürülebilir bir seviyeye geldi, fakat cari açığı daha da artıyor. Bu durumda, programın daha sıkı uygulanması gerekiyor" denildi. Türkiye'nin geçen yıl yüzde 8.9 olan gayrisafi yurtiçi hasılasındaki artışın bu yıl yüzde 5'e gerileyeceği ve 2006'da da aynı büyüme rakamının sürdürüleceği anlatılan raporda, geçen yılın ikinci yarısında gerileyen iç talebin, düşen faiz oranları ve artan borçlanma (kredi) imkanlarıyla tekrar yükselmeye başladığı kaydedildi. Raporda enflasyonda bu yılki yüzde 8'lik hedefin gerçekleşme yolunda olduğu, ancak cari açığın endişe kaynağı olmayı sürdürdüğü belirtildi. Raporda şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye'ye yabancı sermaye girişinin güçlü şekilde sürmesine ve bu yıl için planlanan dış borçlanmanın önemli ölçüde yapılmasına rağmen piyasalardaki güvende yaşanacak beklenmedik değişiklikler büyük cari açığın finansmanını tehlikeye sokabilir. Bu durumda hükümetin önlem olarak reform programını sürdürmesi mühim. Gayrisafi milli hasılanın yüzde 6.5'i kadar faiz dışı fazla verileceğine ilişkin güven vermek çok önemli."
Türkiye net borç ödeyicisi
Bu arada, IMF Birinci Başkan Yardımcısı Anne Krueger, IMF fonlarının, Türkiye, Arjantin ve Brezilya gibi ülkelerde yoğunlaşmasının, IMF açısından kaygı yaratıp yaratmadığına ilişkin soruya, IMF kaynaklarının geçmişte de belirli ülkeler üzerine yoğunlaştığını, bunlardan Rusya, Güney Kore gibi ülkelerin borçlarını erken kapattıklarını, Türkiye, Arjantin ve Brezilya'nın da, fona olan borçlarını net olarak geri ödediklerini vurguladı. Ankara'daki temaslarını tamamlayan IMF heyeti de Türkiye'den ayrıldı. Görüşmelere, IMF-Dünya Bankası yıllık toplantılarında devam edilecek.