IMF'den çifte uyarı

Niyet mektubunu onaylayan IMF'nin Birinci Başkan Yardımcısı Krueger'den Türkiye'ye iki uyarı var. Krueger, cari açığın istikrara kavuşmaması halinde hükümetin, kemer sıkmanın da dahil olduğu politikalar benimsemesi gerekeceğini dile getirdi.
Krueger şunları söyledi: "Büyümenin sürdürülmesi ve zaafların azaltılması için sosyal güvenlik açığının kontrole alınması kilit önemde. Bu konudaki gecikmeler talihsiz ama hükümetin reformların hızlandırılmasına dair kararlılığı memnuniyet verici."

WASHINGTON - Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Anne Krueger, Türk ekonomisinin iyi performansının devam ettiğini, ancak cari açığın istikrara kavuşmaması halinde hükümetin, kemer sıkma önlemlerinin de dahil olduğu politikalar benimsemesi gerekeceğini belirtti. Krueger, büyümenin sürdürülmesi ve zayıflıkların azaltılması için, sosyal güvenlik açığının kontrolünün de kilit önem taşıdığını söyledi.
IMF İcra Direktörleri Kurulu önceki gün birinci ve ikinci gözden geçirme dönemlerinin sona erdirilmesini ve Türkiye için toplam 1.6 milyar dolarlık iki kredi diliminin serbest bırakılmasını kararlaştırdı.
Ayrıca, Türkiye'nin, bankacılık ve sosyal güvenlik reformu yasalarının TBMM'den geçmesine yönelik haziran sonu performans kriterlerinin ve konsolide kamu sektörünun faiz dışı dengesine ve para tabanına dair eylül sonu performans kriterlerinin uygulanmaması yönündeki istekleri kabul edildi. Krueger, Türkiye'nin en büyük sınavının, petrol fiyatlarındaki artışa ve YTL'deki yükselişe dayalı yüksek cari açık olduğunu söyledi. Krueger, "Güçlü 2006 bütçesi, para politikasının aşamalı yumuşatılması, döviz rezervlerinin artırılması gibi cari açıktaki gelişmelere karşı önlemler uygun oldu. Politikalar, gayrisafi milli hasılanın yüzde 6.5'i olan faiz dışı bütçe fazlasına ulaşılmasına uygun olmalı. Beklenenin üzerindeki gelir tasarruf edilmeli. Cari açığın istikrara kavuşmaması halinde hükümetin, kemer sıkma önlemlerinin dahil olduğu politikalarla buna yanıt vermesi gerekir" dedi.
Sosyal güvenlik kilit
Krueger, ekonomik büyümenin sürdürülmesi ve zayıflıkların azaltılması için, artan sosyal güvenlik açığının kontrol altına alınmasının kilit önem taşıdığını söyledi. Krueger, şunları kaydetti: "Reform gündeminin, büyümenin sürdürülmesine ve zayıflıkların azaltılmasına katkıda bulunması bekleniyor. Bu çerçevede, artan sosyal güvenlik açıklarının kontrole alınması kilit önem taşıyacak. Kısa vadede önceliklerin, artan sağlık harcamalarının karşılanmasına ve sosyal güvenlik gelirlerinin sağlıklı toplanmasına yönelik üzerinde anlaşılan çerçevenin uygulanmasına verilmesi gerekiyor. Emeklilik sistemindeki değişikliklere ilişkin gecikmeler talihsiz ancak, reformların hızlandırılacağı kararlılığı memnuniyetle karşılandı."
Merkez'e faiz uyarısı
Krueger faiz indirimi konusunda ise şunları söyledi: "Gelecek yılın enflasyon görünümü dikkate alındığında, Merkez Bankası faiz indirimlerine ihtiyatla yaklaşmalı. Bu çerçevede, Merkez Bankası'nın, resmen enflasyon hedefleme sistemini benimsemesi memnuniyetle karşılandı. Uluslararası rezervlerin genişletilmesi yönünde olumlu piyasa koşullarından yararlanılmalı. Hükümetin çabaları, uluslararası topluluğun desteğinin devamını hak ediyor."
İhtiyaç duyulursa ayarlama yapılacak
CARİ İŞLEMLER AÇIĞI: Aynı zamanda, dalgalı döviz kuru rejimi önemli bir emniyet supabı olarak işlev görmeye devam edecek olup, Merkez Bankası'nın süregelen döviz alımları, uluslararası rezervlerin daha da artırılmasına imkân tanıyacak. Yıl içerisinde cari işlemler dengesindeki gelişmelerin takibi sürdürülecek ve ihtiyaç duyulduğu takdirde, yürütülen politikalarda gereken ayarlamalar yapılacak. 2006 kamu maliyesi programında öngörülen GSMH'nin yüzde 0,25'i oranındaki zımni sıkılaşma, bu doğrultuda değerlendirilmeli.
TMSF'DE DURUM: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, 2007 yılı sonuna kadar sahip olduğu şirket hisselerini ve diğer varlıkları, rekabetçi teklif ihale yöntemiyle satacak. TMSF'nin operasyonel olarak yeniden yapılandırılmasına ilişkin strateji, varlıkların satışı tamamlandıkça, ancak en geç 2007 yılı Eylül ayı sonuna kadar oluşturulacak. Bayındırbank'ın çözümlenmesi 2007 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Hazine, TMSF'den olan alacaklarını, 2006 yılı Mart sonuna kadar çözüme kavuşturacak.
VERGİ TABANA YAYILACAK: Gelir vergisinin tabanını genişletmeyi ve verimliliğini artırmayı amaçlayan ilave reformların hayata geçirilmesi planlanıyor. Gelir vergisi sisteminin daha da uyumlaştırılması, basitleştirilmesi ve tabanının genişletilmesine yardım edecek şekilde, faiz ve sermaye kazançları, devlet borçlanma senetlerini de içerecek şekilde, 1 Ocak 2006'dan itibaren, yüzde 15 oranında tek nihai stopaj vergisine tabi olacak.
KONUT KREDİLERİ: Konut kredilerinin çerçevesini oluşturan yeni yasal düzenlemenin hayata geçirilmesinin planlandığı da vurgulandı. Bu reform sonrasında banka kredilerde beklenen artışı dikkate alarak, denetim ve ihtiyati düzenlemelerin ihtiyaç duyuldukça koşullara göre değiştirilmesi de dahil olmak üzere, kanunun aşamalı olarak uygulanması planlanıyor. Uygulamaya yönelik düzenlemeler ile geçiş dönemi zarfında sadece bankalara konut kredisi kullandırma imkânı tanınması, söz konusu kredilerin sadece konut alımı ile sınırlandırılması ve konutun fiyatına göre tahsis edilen kredi miktarına bir ihtiyati limit getirilmesi öngörülüyor.