IMF'nin yapısı değişiyor

Uluslararası Para ve Maliye Komitesi (IMFC) toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen komite başkanı ve İngiltere Maliye Bakanı Gordon Brown...

WASHINGTON - Uluslararası Para ve Maliye Komitesi (IMFC) toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen komite başkanı ve İngiltere Maliye Bakanı Gordon Brown, "Bir ülkenin ekonomi politikalarının, diğerlerini nasıl etkilediğinin izlenmesini sağlayacak yeni bir çatı üzerinde mutabakata varıldığını" söyledi. Toplantıda ayrıca, yükselmekte olan ekonomilerin IMF karar alma sürecinde daha fazla söz haklarının olması gerektiği üzerinde mutabakata varıldı. Mutabakatın, bu ülkelerin IMF'nin eylülde yapılacak toplantılarında oy güçlerinin artırılmasının kararlaştırılmasının yolunu açması bekleniyor.
Türkiye'nin oyu artabilir
IMF karar alma sürecinde oy gücü artırılacak olan ülkelerle ilgili olarak komite toplantısı sırasında dağıtılan taslak metinde Çin, Güney Kore, Meksika ve Türkiye'nin oy güçlerinin artırılması önerildi. Bunun yanında Malezya, Tayland ve Singapur'un oy güçlerinin de artırılabileceği ifade edildi. İngiltere Maliye Bakanı Gordon Brown basın toplantısında, bugünkü koşulların, IMF'nin kurulduğu 1945 yılındaki koşullardan çok farklı olduğunu kaydederek, reformlarla IMF'nin, küresel ekonomiye daha uygun bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığını belirtti.
Brown, "IMF, çok taraflı bir izleme sistemiyle, küresel ekonomik sorunlara daha etkin yaklaşımlar geliştirebilmeli" dedi. IMF'nin yeni izleme sistemi, ülkelerin ekonomik politikalarının dışarıya etkileri, ülkelerin ekonomi politikaları arasındaki bağlantılar üzerinde odaklanacak, ülkelerin para, maliye ve döviz kuru çerçevelerini teyit edecek.
G-7'nin yerini alabilecek
IMF toplantılarına yakın yetkililerin belirttiklerine göre bu yeni çatı, örneğin Asya'daki ekonomilerin yükselmesinin gerektirdiği ihtiyaçları karşılayabilecek ve ayrıca, G-7 gibi artık ömrü tükenmekte olan bazı organların yerini alabilecek.
G-7'nin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan birinin, Çin gibi dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olan bir büyük oyuncuyu bünyesinde barındırmaması olduğu belirtiliyor.
Babacan: Bu sevindirici
Konuyla ilgili konuşan Devlet Bakanı Ali Babacan, IMF ilk kurulduğunda, ülkelerin farklı kota ve söz hakkı bulunduğunu ancak Türk ekonomisinin öneminin geçen zaman içinde artmasına karşın, bunun, IMF'deki hissesine yansımadığını söyledi.
Türkiye'nin IMF'de az hissesinin olmasının, borçlanma maliyetlerine de yansıyan bir unsur olduğunu belirten Babacan, 0.46'lık bir kota bulunduğunu, yeni ekonomik verilere göre bunun 0.21 kadar artırılması yani 0.67'ye çıkarılmasının istendiğini kaydetti. Ali Babacan, "Bu alınan karar Türkiye açısından sevindirici bir şey" dedi.