IMF'ye rağmen herkese af

Hükümet, kamu kesimi alacakları için af getirilmemesi konusunda IMF'ye söz vermesine karşın, niyet mektubunun mürekkebi kurumadan, SSK ve Bağ-Kur prim alacaklarına ilişkin af getiriyor.

ANKARA - Hükümet, kamu kesimi alacakları için af getirilmemesi konusunda IMF'ye söz vermesine karşın, niyet mektubunun mürekkebi kurumadan, SSK ve Bağ-Kur prim alacaklarına ilişkin af getiriyor. SSK ve Bağ-Kur'luların 27.8 milyar YTL tutarındaki prim ve borçları yeniden yapılandırılarak, 18 ayda taksitle ödenecek.
Çok sayıda affı içeren yasa tasarısının TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında AKP'lilerin verdiği önergeyle SSK'nın 6.3 milyar YTL, Bağ-Kur'un da 21.5 milyar YTL tutarındaki alacaklarına yeniden yapılandırma olanağı sağlanıyor.
Buna göre, SSK'nın 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş prim borçları yeniden yapılandırılarak 18 ayda ödenecek. SSK Yönetim Kurulu, bu borçlara ilişkin zam ve faizleri ya anapara tutarına kadar indirecek, ya da borcun asıllarına gecikme zammı ve faiz uygulamak yerine DİE'nin açıkladığı toptan eşya fiyat endeksini baz alarak faiz uygulayacak. Bağ-Kur'luların, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önceki prim, prime esas alacaklar ve bunlara bağlı faiz ve gecikme zammı borçlarının toplamı üzerinden yüzde 30'a kadar indirime gidilerek 18 ayda ödeme olanağı sağlanacak. Bu durumda Bağ-Kur'luların borçları yapılandırılabilirse, 7 milyar YTL'lik tahsilat gerçekleştirilecek.
'Onu da IMF düşünsün'
Yasa tasarısı üzerinde çok sayıda yeni madde ihdasına ilişkin önerge verilmesini protesto eden CHP'lilerin yokluğunda verilen af önergesi, AKP'li bazı milletvekillerinin de tepkisini çekti. Eski SSK Genel Müdürü olan Mehmet Zekai Özcan, SSK'nın alacaklarının SSK adına affedilmesini doğru bulmadığını belirtirken, Osman Seyfi Terzibaşıoğlu, IMF'ye verilmiş taahhüde rağmen af düzenlemesine gidilmesinin sıkıntı yaratacağını, düzenlemeye katılmadığını söyledi. Önergede imzası olan Ali Osman Sali ise affın kapsamının, 2003'te çıkarılan ve daha zor koşullarda ödeme olanağı sağlayan af yasasından yararlananları da kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi.
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, tasarının görüşmeleri sırasında Sali'nin önerilerini dikkate alarak yeni düzenlemeye gideceklerini belirtti. Görüşme sonrası soruları yanıtlayan Unakıtan, "IMF'ye verilen taahhüde karşın af getirilmesi sıkıntı yaratmaz mı" sorusuna, "Onu da IMF düşünsün" karşılığını verdi. Unakıtan, düzenlemeden Devlet Bakanı Ali Babacan ve Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu'nun haberi bulunduğunu ifade etti. Kabul edilen tasarı Kemal Unakıtan'ın da sorumluları arasında bulunduğu öne sürülen hayali ihracat suçlarına da af getiriyor.
Kaçak içki ve sigaraya takip
Maliye Bakanlığı, üretim bantlarına kaçağı izlemek üzere her türlü elektronik cihazın yerleştirilmesi konusunda yetki aldı. Düzenlemeye göre, sigara ve alkolde, bandrol, barkod, hologram, kupür, damga pulu gibi özel işaret ve etiketlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye Maliye Bakanlığı yetkili olacak. Kemal Unakıtan, halen ülkede korkunç boyutta sigara ve içki kaçakçılığı olduğunu belirtti.
'Dokunulmazlığımı kaldırın, korkmuyorum'
Bakan Unakıtan, tasarının kabulünden sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, kendisine yönelik af düzenlemelerine ilişkin eleştirileri yanıtladı. Hiçbir affa ihtiyacı olmadığını, ne suç işlediğini, ne de ceza aldığını kaydeden Unakıtan, "Ceza almadığım halde suçluymuşum gibi lanse ediliyor. Dokunulmazlığımı hemen kaldırın, talep ediyorum. Korkum da yok, vicdanım da rahat. Kim ne çamur atarsa atsın, kimseden yılmıyorum, korkmuyorum" diye konuştu.
Unakıtan, gazetecilerin, dünkü gazetelerde yer alan, kaçak villasına ilişkin haberlerle ilgili sorularını yanıtlarken de, Üsküdar'daki "kaçak villasını yıktıracağı" iddiasını doğrulamadı. Oğlunun ve kızının birlikte oturduğu evle ilgili davalar açılmış olduğunu belirten Unakıtan, kendisine göre bu binanın kaçak olarak nitelenemeyeceğini söyledi. Unakıtan, yapılan şehir planlamasına göre binanın kaçak olmadığını, ancak Üsküdar Belediyesi planlarını Anıtlar Kurulu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geçiremediği için kaçak duruma düştüklerini, bu işlem gerçekleştiği zaman bu durumdan çıkacağını söyledi.
Maliye Bakanı Unakıtan, "Burayı yıkacak mısınız" sorusu üzerine, "Zaman gösterir" yanıtını verdi. Unakıtan, kendi oturduğu evin ise yasalara uygun olduğunu, ancak depremlerden hasar gördüğü için yenileme ihtiyacı duyduklarını, bu nedenle yıktırma kararı aldıklarını açıkladı.
Hafif ticari aracın ÖTV'si yeniden düzenlendi


Büyütmek için tıklayınız

Gümrük Müsteşarlığı'nın çıkardığı tebliğle yüksek ÖTV grubuna alınan ancak uygulaması 1 Haziran'a ertelenen hafif ticari araçlarla ilgili de yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, yük taşımada kullanılıp azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil, istiap haddinin yüzde 50'sinin altında bulunan motorlu araçlardan alınan ÖTV'de yüzde 10 uygulamasına devam edilecek.
Yolcu kapasitesi önemli
Söz konusu araçların yolcu taşıma kapasitesi, sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kiloyla çarpılmasıyla hesaplanacak. Hesaplamada, koltuk olmasa bile koltuk montajı konulabilen ray takoz, emniyet kemeri gibi sabit tertibat, koltuk olarak dikkate alınacak.

Büyütmek için tıklayınız

Bunların dışındaki araçlar ise binek otomobillere uygulanan ve motor hacmine göre yüzde 37 ile yüzde 84 arasında değişen oranlarda özel tüketim vergisine tabi olacak. Kabul edilen bir önergeyle de, yurtiçindeki firmaların serbest bölgelerdeki firmalar için yapacakları fason üretim KDV'den istisna tutuldu.
Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi, istiap haddinin yüzde 50'sinin altındaki motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç); istiap hadleri ve motor hacimlerine göre yeniden düzenlendi.
Sporcuların vergisi düşüyor
Gelirleri için 2007'den itibaren beyanname düzenleyerek yüzde 40'a kadar vergi ödemeleri gereken sporculardan düşük vergi alınmasına ilişkin önerge kabul edildi. Önergeye göre, sporcular 2015 sonuna kadar beyanname vermeyecekler. Bu sürede, sporculara verilen ücretler üzerinden futbol ve basketbolda birinci ligdeki sporcular yüzde 15, ikinci ligdekiler yüzde 10, diğerleri de yüzde 5 oranında stopaj ödeyecekler.
Bakan Unakıtan'ın, memleketin gerçekleri bu olduğu için önergeyi kabul ettiklerini söylemesi, o sırada henüz komisyonu terk etmemiş olan CHP'lilerin tepkisini çekti.
Transfere yansıdı
Damga Vergisi Kanunu'na eklenen hüküm ile de transfer sözleşmeleri damga vergisinden muaf tutuldu. Tasarıya eklenen geçici bir maddeyle de Formula1 yarışlarına ilişkin düzenlenecek kâğıt ve yapılacak işlemler 31 Aralık 2015'e kadar damga vergisi, Harçlar Kanunu uyarınca alınan vergi, resim ve harçtan muaf tutuldu. Formula1 yarışlarına ilişkin yapım ve hizmet işlerinin KDV'den muaf tutulmasına ilişkin bir önerge ise reddedildi.