'İmtiyazlı hisse'ye ATO muhalefeti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, Erdemir'in 'imtiyazlı hisse' değişikliğini öngören ana sözleşme değişikliklerine karşı çıkarak, muhalefet şerhi koyduklarını açıkladı.

ANKARA - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, Erdemir'in 'imtiyazlı hisse' değişikliğini öngören ana sözleşme değişikliklerine karşı çıkarak, muhalefet şerhi koyduklarını açıkladı. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) hissedarları, dün, şirket mukavelesine 5 madde ile 1 geçici madde eklenmesi konusunda olağanüstü genel kurula gitti.
Genel kurula kurucu ortak sıfatıyla katılan Aygün, sermayenin 'A' ve 'B' grubu hisselere bölündüğünü hatırlatarak şu bilgileri verdi: "Ana sözleşmede, 10 bin TL'lik sermayeyi karşılayan 20 nama yazılı hisse A grubu ve, 487.9 trilyon TL sermayeyi karşılayan hissenin ise B grubu olduğu belirtiliyor. Ve deniyor ki; tüm haklarıyla birlikte A grubu hisseleri üzerinde aksi bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere, Özelleştirme İdaresi adına intifa hakkı tesis edilecektir. A grubu hisselere ilişkin tüm oy hakları intifa hakkı sahibi tarafından kullanılacaktır. Bunun anlamı şudur: Adına A grubu denilen 'imtiyazlı' bir hisse yaratılmıştır. Şirket yönetiminde yaratılan bu imtiyazlı hisse, Türk Ticaret Kanunu'na aykırıdır."
"Ana sözleşme değişikliğiyle yapılmaya çalışılan ne özelleştirme ne de devletleştirmedir. Bu açıkça hükümetleştirmedir" diyen Aygün, satışın Türk ortak girişim grubuna yapılması halinde imtiyazlı hisselerin, bu kurumun siyasetin boyunduruğuna girmesine neden olacağını savundu. Aygün, yargıya başvurarak değişikliğin iptali yoluna gideceklerini söyledi.