İngilizce defter kapaklarını istila etti

İşyeri tabelalarının Türkçeyi kirlettiği tartışılırken, çocukluğumuzda üzerinde 'okul defteri' ibaresi bulunan defterlerin yerini de 'notebook' yazanlar aldı.

ANKARA - İşyeri tabelalarının Türkçeyi kirlettiği tartışılırken, çocukluğumuzda üzerinde 'okul defteri' ibaresi bulunan defterlerin yerini de 'notebook' yazanlar aldı.
Fatih Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Kara'nın yaptığı araştırma, özellikle 2000'li yıllardan sonra defter kapaklarının İngilizce kelimelerin 'istilasına uğradığını', ortaya koydu.
Araştırmaya göre, günümüz defterlerinde Türkçe kelimeler ya ön kapağın en altında bir yerlere sıkışıp kalıyor ya da arka kapağın en alt kısmında kendilerine yer bulabiliyor.
Yüzlerce defter üzerinde çalışan Kara'nın bulgularını şöyle özetledi: "İngilizce kelimelerin puntoları oldukça büyük ve değişik görünüşlerle kapaklarda yerlerini almışlardır. Defterlerde Türkçe cümle yok denecek kadar azdır ve bunlar sadece defterlerin 'yirmi yaprak', 'çizgili', 'kareli' gibi özelliklerini anlatmaktadır. Bu defter kapaklarında bu haliyle Türkçe, bir 'alt dil' ya da 'uyruk dili' görünümündedir. Türkçe kelimelerin hepsi, zor görünecek biçimde küçük puntoludur ve tek tip yazıyla yazılmışlardır."