İnternetten içki satışına hapis yok

İnternetten içki satışına hapis yok
İnternetten içki satışına hapis yok

TBMMGenel Kurulu?da, CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, internetten içki ve tütün satışına hapis cezasına ilişkin eklenen düzenlemenin kaldırılması doğrultusunda önerge verdi. FOTOĞRAF: CEM ÖZDEL /AA

Torba kanununda internetten içki ve tütün satışına 'hapis' cezası getirilmesine ilişkin düzenleme muhalefet ve iktidar vekillerinin uzlaşmasıyla rafa kalktı. Torbadan öğrenciye, çiftçiye, öğretmene, üst kurullara milyonluk aflar çıktı

ANKARA - Sanal alemde içki ve tütün satışına ‘hapis’ cezasına ilişkin girişim yarı yolda kaldı.
Hükümetin, torba kanun olarak nitelendirilen Bütçe Kanununda ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik İçeren Kanununu kapsamında internetten içki ve tütün satışına ‘hapis’ cezası getirilmesine ilişkin düzenleme muhalefet ve iktidar vekillerinin uzlaşması ile rafa kalktı. Meclis Genel Kurulu’nda önceki gün görüşülen torba kanun vekillerin verdiği önergeler doğrultusunda yasalaştı.

Para cezası sürüyor
Alkollü içki satışı zaten üç yıldır yasaktı. Hapis cazası raftan kalkınca iletişim araçlarıyla yapılan alkollü içki satışında mevcut druma dönülmüş oldu. İnternet üzerinden veya telefonla, tütün mamulleri ve alkollü içki satışı 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yasaklanmıştı. Mevcut yasada bu fiilin cezası 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası mevcut yasalarda internet üzerinden tütün mamulleri veya alkollü içki satanlara 20 bin ile 100 bin TL para cezası öngörülüyordu.

CHP’den içki önergesi
Genel Kurulda, CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, içki ve tütün satışına hapis cezasına ilişkin eklenen düzenlemenin kaldırılmasına doğrultusunda önerge verdi. Önergeye hükümet ve komisyon başkanlığı katılmazken, Genel Kurulda bulunan AKP’li ve CHP’li vekillerin oy çoğunluğu ile kabul edildi. Böylece son dönemde tartışmalara neden olan internet üzerinden tütün mamulleri veya alkollü içecekleri satanlara bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezası verilmesini öngören düzenleme, tasarıdan çıkarıldı. Ayrıca söz konusu Kanun ile öğrenci, öğretmen, çiftçi, düzenleyici kurumlar ve TKİ gibi bir çok kişi ve kurumun borçlarını silecek düzenlemelere gidildi. Kanun ile getirilen diğer af içeren düzenlemeler ise şöyle:
Düzenleyici ve denetleyici kurumların başkan ve üyelerinin 3.5 milyon TL’yi bulan konaklama ve ulaşım giderleri de silindi. Yasa ile düzenleyici ve denetleyici kurumların başkan ve üyeleri ile diğer kurum personeline, usulüne ve ilgili mevzuata uygun yapılan geçici görevleri nedeniyle 1 Ocak 2006 ile 27 Mart 2009 tarihleri arasında gündelik, konaklama ve ulaşım giderleri olarak fazla yapılan ödemeler hakkında borç çıkarılmayacak. Çıkarılmış olan borç tutarlarının tahsilinden vazgeçilerek borç takibi işlemine son verilecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri arasında en fazla zarar eden kurumlar arasında yer alan Türkiye Kömür İşletmesinden Devlet Yatırım Bankası’nın alacağının faizinden vazgeçildi. TKİ’den alınması gereken 24 bin 827 TL’lik faizin tahsil edilmeyecek.
Ayrıca Kanun ile öğretmenlere yapılan fazla ödemeler geri alınmayacak. Öğretmenlere  1 Temmuz 2006 ile 23 Ocak 2009 tarihleri arasında yapılan ek ödemeler nedeniyle borç çıkarılmayacak. Çıkarılmış borçların tahsilinden vazgeçilerek, borç takibi işlemine son verilecek.
Yasaya eklenen geçici maddeyle, 31 Mayıs 2009 itibarıyla tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan her türlü borçların; yargıya intikal edip etmediğine ve daha önce herhangi bir ödeme planına bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın, sulhen tahsilinde TEDAŞ yetkili olacak.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde başvuranlar, TEDAŞ ile sulh sözleşmesi imzalayacak. Alacaklara ilişkin tutar, tahakkuk tarihindeki ana paraya, sulh sözleşmesi için müracaat edilen tarihe kadar ilgili dönemde Merkez Bankası’nın bankaların üç aya kadar vadeli mevduata uyguladıkları faiz oranları esas alınarak hesaplanan aylık endeks katsayısı uygulanmak suretiyle hesaplanacak. 

TEDAŞ ile sulh sözleşmesi
Sulh sözleşmesine konu olan alacaklar, TEDAŞ Yönetim Kurulu’nca belirlenecek vadelere göre yılda en az iki taksitle, en geç üç yılda tamamlanmak suretiyle taksitlendirilecek.
Bu şekilde yapılacak taksitlendirmede, sulhe konu tutar, 12 aylık taksitlerde 1.08, 24 aylık taksitlerde 1.18, 36 aylık taksitlerde 1.26 ile çarpılacak ve taksit sayısına bölünmek suretiyle taksit tutarı belirlenecek. Tarımsal sulama amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarınca tesis edilen cazibeli sulama tesislerinden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerden, kullanılan suyun kullanıcıya ulaştırılması hizmeti karşılığı olarak bakanlar kurulu tarafından belirlenecek miktarlarda hizmet bedeli alınacak. 

Öğrencilerin kredi affı 
Kanun ile yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin 260 milyon lirayı bulan yüksek öğrenim kredi borçları yeniden yapılandırılacak. Böylece kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce takibe alınmış yüksek öğrenim kredi borcu olanlar, üç ay içinde başvuruda bulunacak. Borcun tamamının,başvuru süresi içinde defaten ödemesi durumunda, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde 75’i, 12 ay içinde aylık taksitler halinde ödenmesi halinde hesaplanan gecikme zammının yüzde 50’si, 24 ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödenmesi durumunda hesaplanan gecikme zammının yüzde 25’i terkin edilecek.