'İntibak'tan kimler faydalanacak?

'İntibak'tan kimler faydalanacak?
'İntibak'tan kimler faydalanacak?
Mart'ta yasalaşan Sosyal Sigortalar Kanunu ile düzenlenen intibak hakkından hangi emekli nasıl yararlanacak işte yanıtlar...
Haber: UĞUR ULUDAĞ* / Arşivi

2000 yılından önce emekli olanların merakla beklediği intibak sorunu çözülüyor. Ocak 2013 itibariyle kamuoyunda intibak yasası olarak bilinen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 6283 Sayılı Kanun yürürlüğe girecek. Çalışma Bakanı Faruk Çelik de ocakta ödemelerin başlayacağı müjdesini verdi. Düzenleme SGK’lı olan 2 milyon 743 bin emekli içerisinden 1 milyon 913 bin kişiyi etkiliyor. 10 soruda intibak yasasından kimlerin nasıl yararlanacağını açıkladık:

1-Yasa kaç emekliyi kapsıyor ve ne kadar alacaklar?

2-İntibak yasası ile maaşlarında fark olacak emekliler kimlerdir? 

A-) 2000 Ocak ayı başından önce SGK’dan emekli yaşlılık nedeni ile emekli olanlar.
B-) 2000’den önce malul aylığı bağlananlar,
C-) 2000’den önce ölüm aylığı alanlar,
D-) Bağ-Kur‘a bağlı 1.4.2002-30.6.2002 dönemi katsayısına göre emekli maaş bağlanan 12.186 emeklinin maaşını kapsamaktadır.

3-2000 önce SGK’dan emekli olan kişiye ne kadar yansıma olacaktır?

Göster değeri üzerinden intibak yasası sonrasında emeklilerin eline geçecek tablo şöyle: 

4-Bağkur emeklileri ne kadar intibak farkı alacaklar?

Getirilen düzenlemeye göre 2002 Nisan ile Haziran bağlanan aylıklar yüzde 8,9 oranında artırılacaktır ve aylık artışları ile birlikte 2013 Ocak ayında güncellenecektir. Hesaplama sonucunda 6. Basamaktan emekli olanların aylığına 27 TL, 12’nci basamaktan emekli olanların aylığına 37 TL, 18’inci basamaktan emekli olanların aylığına 75 TL, 24’üncü basamaktan emekli olanların aylığına 118 TL artış yaşanacaktır.

5-Malullük aylığında ise durum ne olacaktır?

Gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için yüzde 60 , eğer sigortalı başkasının bakıma muhtaç ise yüzde 70’tir. Diğer yandan üst gösterge rakamlarına göre hesaplanmış olanlar ise 1999 yılı aralık ayında yürürlükte olan yüzde 59,9 ile yüzde 50 belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranı esas alınır.

6-Ölüm aylığı bağlanmış ise durum ne olacaktır?

Gösterge tablosu değeri üzerinden hesaplanmış olanlar için yüzde 60, üst gösterge tablosu üzerinden hesaplanmış olanlar için ise 1999 Aralık ayında yürürlükte bulunan ve gösterge rakamına göre yüzde 59,9 ile yüzde 50 arasında belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranı esas alınır.

7-İntibak farkında geçmiş senelere ait birikmiş intibak farkı ödenecek mi?

Birikmiş intibak farkı ödemesi söz konusu olamayacaktır.

8-İntibak düzenlemesi için bir kuruma müracaat edilmesi gerekmekte midir?

İntibak ile ilgili düzenlemeler kurumca yürütülmektedir herhangi bir işleme gerek yok.

9-Sözleşme aylıklarını 2000 yılı Ocak ayı başından sonra borçlanma yapmak sureti ile tam aylığa yükseltenlerin maaşları intibak yasasından etkilenecek midir?

Borçlanma yapmak sureti ile 2000 yılı Ocak ayı başından sonra tam aylığını yükseltenler intibak yasasından yararlanmayacaklardır.

10-İntibak yasasından kanunda kısaca belirtilmiş 20. maddeye göre devir alınacak sandıkların aylıkları ne olacaktır?

Bu maddeden kasıt şudur: 506 sayılı kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personellerin SGK ya devir tarihinden sonra aylık alanlara bu madde hükümleri uygulanmaz.

* Çalışma Yaşamı Uzmanı

bigPara.com