'İpoteğe dayalı satış'ta indirim sıkıntısı

Kamuoyunda mortgage olarak bilinen ipoteğe dayalı Konut Finansmanı Yasa tasarısında, 100 bin YTL'ye kadar kredi faizinin vergiden indirilmesini sağlayan düzenleme Plan ve...

ANKARA - Kamuoyunda mortgage olarak bilinen ipoteğe dayalı Konut Finansmanı Yasa tasarısında, 100 bin YTL'ye kadar kredi faizinin vergiden indirilmesini sağlayan düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda iki yıl ertelenirken, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan düzenlemenin adaletsizlik yaratacağını, ancak Meclis iradesine saygı göstereceklerini söyledi. Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener de, vergi indiriminin inşaat fiyatları ve kamu finansman dengesini olumsuz etkiyeceği için 2008'e bırakıldığını söyledi. Unakıtan, vergi indirimi düzenlemesinin ertelenmesinin geri adım olmadığını, bunun alt komisyonda eklendiğine dikkat çekti. Gayrimenkul piyasasının bugünlerde cazip olduğunu belirten Unakıtan, "Vergi avantajını koymakla belki bazı adaletsizliklere yol açmak söz konusuydu" dedi.
Olumsuz etki yaratırdı
Unakıtan, "Hükümetten gönderildiği şekline razıyım. Ancak bir bakanın gönlündeki başka, TBMM'nin iradesi başka" diyerek tasarıya son şekli Genel Kurul'un vereceğine işaret etti ve değişiklik bekleyip beklemediği sorusuna, "Ne ise öyle sürecek gibi görünüyor" demekle yetindi. Şener de GAP İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreninde sorular üzerine, prensip olarak vergi indirimi olması gerektiğini belirterek şunlardı söyledi: "Kredi faizinin vergiden düşürülmesi gerektiği kanaatindeydik. Ancak finans dengelerinin dikkate alınıp hesapların iyi yapılması gereği var. Kurulmuş dengeleri bozacak, vergi kaybına yol açacak uygulamanın tasarıya girmesi uygun değildi. İndirimle talebin artabileceği, inşaat fiyatlarının etkilenebileceği nedeniyle bunun 2008'de başlaması önergesi verildi ve kabul ettik. Prensip olarak vergi indirimi olmalı. Ama bütçe finans dengeleri ve ilk yıllardaki sonuçların görülmesi için 2008'in başında yürürlüğe girmesini uygun bulduk."