'İptal kararı kriz çıkarır'

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Telekom'un satışının iptal edilmesi durumunda kriz çıkacağını öne sürdü. ÖİB, Türk Telekom'un özelleştirmesinin iptali için Haber-İş Sendikası tarafından açılan dava kapsamında Danıştay'a savunma verdi.

ANKARA - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Telekom'un satışının iptal edilmesi durumunda kriz çıkacağını öne sürdü. ÖİB, Türk Telekom'un özelleştirmesinin iptali için Haber-İş Sendikası tarafından açılan dava kapsamında Danıştay'a savunma verdi.
ÖİB'nin savunmasında ihalenin iptali durumunda satışın tekrarlanacağı belirtilerek, "Bu süreçte ülke ekonomisi, geniş çaplı ve telafisi bir daha mümkün olmayacak büyük krizlerle karşılaşacak, yapılacak yeni ihalede, eğer talep olursa, şu anda oluşan rakamın da altında bir fiyatla karşılaşılması da muhtemel olacaktır" denildi.
Türk Telekom'un mali durumunun uluslararası operatörlere göre kötü olduğunu savunan ÖİB, ihalede oluşan fiyatın yüksek olduğunu ileri sürdü. ÖİB'nin savunmasında, British Telecom, Deutsche Telecom, France Telecom, Telecom Italia ve Telefonica örnekleri gösterilip Telekom'a ilişkin olarak şu olumsuz saptamalara yer verdi:
"Telekom'un gelir yaratımı unsuru, uluslararası operatörlere göre çok aşağı seviyelerde. 2004 yılındaki sabit hat başına gelir Yunanistan'daki OTE'ye göre üç kat daha az oldu. Telekom 2004'teki maliyet ve çalışan başına ciro açısından sonuncu sırada yer aldı. Telekom'un yüzde 100'ü için 23 Haziran 2005'te Bakanlar Kurulu 9 milyar dolar değer biçti. Buna göre, satılan yüzde 55'lik bölümün 4 milyar 950 milyon dolar olması gerekiyordu. İhalede Söz konusu yüzde 55 hisse için 6 milyar 550 milyon dolar değer ortaya çıktı. Gerçekleşen ihale sonucu hisselerin yüzde 55'i için teklif edilen meblağ oldukça yüksek sayılır."
'Gelirin devamı yok'
Telekom'un gelirlerinin rekabet sonucu olarak hızla düştüğü belirtilen savunmada, "Kurumun 2004 kârı işletme faaliyetlerinden kaynaklanmadığı gibi bir defaya mahsus ve devamlılık arz etmesi mümkün olmayan uygulamalar nedeniyle geçicidir" görüşü yer aldı.
İdare savunmasında, yapılan işlemin Bakanlar Kurulu kararına dayandığını, komisyonun kararı iptal edilse bile, bu karar geçerli olduğu için yeniden satış yapacaklarını kaydetti. Savunmada, ihalenin iptali durumuna ilişkin olarak kriz vurgusu yapan ifadelere yer verilmesi dikkat çekti.
Savunmada, beş kişiden oluşan İhale Komisyonu'nun Özelleştirme İdaresi'yle ilgisi olmadığı ileri sürüldü. ÖİB Başkanı Metin Kilci'nin başkanlığını yaptığı İhale Komisyonu'nun yargı nezdinde temsil görevi bulunmadığını belirten İdare, kendisinin hasım mevkiinden çıkarılmasını istedi.
Savunmada, Danıştay'ın henüz imtiyaz sözleşmesine ilişkin görüşünü vermediği belirtilerek, şöyle denildi: "Bu bağlamda henüz ortada varlık kazanan işlemden söz etme imkânı yoktur. Yüksek Mahkeme'nin konuya ilişkin görüşünü vermesine kadar davacının iddialarının dinlenmemesi gerekmektedir. Nihai işlem olan hisse devir işlemi gerçekleşene kadar ortada kesin ve yürütülmesi gereken bir işlemden söz edilmesi mümkün değildir. Ortada kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem bulunmadığından açılmış olan bu davanın reddini talep etmekteyiz."