İş müfettişleri 'çözüm' aradı

İş Müfettişleri Derneği tarafından düzenlenen 'İş Hukukunda Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi...

İSTANBUL - İş Müfettişleri Derneği tarafından düzenlenen 'İş Hukukunda Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi, Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri' konusundaki panel, geçtiğimiz günlerde Kadir Has Üniversitesi Salonu'nda yapıldı.
Oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Metin Kutal, Prof.Dr.Toker Dereli ve Doç. Dr. M. Kemal Öke'nin yaptığı panelde, konuya ilişkin olarak Prof. Dr. Ali Güzel, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi üyesi Dr. Mustafa Kılıçoğlu, başişmüfettişi Muzaffer Delice ve başişmüfettişi N.Kemal Özdemir birer tebliğ sundu.
Panel, işçi ve işveren sendikaları ile belediyelerden gelenler, iş hukuku avukatları ve işverenlerden oluşan 250 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Çalışma yaşamında yoğun bir şekilde uygulanan ve kayıtdışılığı da büyüten 'asıl işveren-alt işveren (taşeronluk) ilişkilerinin' beraberinde getirdiği sorunlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince işyerlerinde yapılan incelemeler ve denetimlerle; ve nihai olarak iş mahkemelerinde çözülmeye çalışılıyor.
'Asıl işveren-alt işveren ilişkilerindeki' sorunları çözmeye çalışan birimlerden iş müfettişlerinin meslek örgütü olan İş Müfettişleri Derneği, bu konuyu düzenlediği panelle gündeme taşımış oldu.