'İş yapmanın önündeki en büyük engel çeteler'

Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile birlikte, Türkiye'deki iş ortamı ve girişim performans araştırması raporu hazırladı. Türkiye'deki 559 şirketin yetkililerine sorularak yapılan ve...

WASHINGTON/NEW YORK - Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile birlikte, Türkiye'deki iş ortamı ve girişim performans araştırması raporu hazırladı. Türkiye'deki 559 şirketin yetkililerine sorularak yapılan ve AB'ye yeni üye sekiz ülkeyle kıyaslamayı içeren raporda, ortaya çıkan en çarpıcı sonuç ise çeteler ve iş dünyası oldu. Türk iş dünyası, iş yapmanın önündeki en büyük engellerden birisi olarak organize suçları gösterdi. AB'ye yeni üye ülkedeki organize suçların, iş dünyasına ve iş yapma önündeki engeli ise Türkiye'den çok daha az düzeyde.
Türk iş dünyasına 2002'den buyana, iş ortamına ilişkin algılamaları ve üç yıldaki gelişmeler soruldu. Hazırlanan rapora göre, Türk şirketleri, vergi, makro ekonomi, hükümet politikaları, yolsuzluk, rekabeti önleyici uygulamalar ve maliyetin finansmanı konularında, 2002'ye göre ilerleme görüyor, ancak henüz yapılacak çok iş var.
Rapora göre, şirketler, vergi, suç ve çalışma düzenlemelerinin geçmişe oranla kötüleştiği görüşünde. Şirketlerin genel olarak iş ortamına ilişkin düzenmelerde ilerleme gördüğü vurgulanan rapora göre, şirketlerin üçte birinin, suç ve katı çalışma düzenlemeleri konusunda kaygısı var.
Araştırma raporuna göre, Türkiye, dünyanın en çağdaş yatırım yasalarından birisine sahip ve bürakrasinin önemli ölçüde azaltıldığı bu yasaya göre, Türkiye'de iş yapmak isteyen bir kişi dokuz gün içinde işine başlayabiliyor. Ancak şirketlerin yatırım ve işe başlamada en çok sıkıntı çektikleri konu ise başlama maliyetinin yüksek olması.
Rüşvet yine kamuda
Türkiye'de rüşvet şikâyetlerinde belirli azalma görülmesine karşın belirli sektörler itibarıyla halen devam ettiği kaydedilen raporda, gerek yeni üye AB ülkelerinde, gerekse Türkiye'de en çok rüşvetin görüldüğü alan, kamu kaynaklı sözleşmeler olarak gösteriliyor. Rüşvetin görüldüğü diğer alanlar ise vergi, sağlık denetimleri, yangın ve bina denetimleri, çevre denetimleri, gümrük ve adliye olarak gösteriliyor. 2002 yılında düzenleyici politikalardaki belirsizliği, iş geliştirmenin önündeki en büyük engel olarak gören Türk şirketleri, 2005'de ise vergi oranlarını gösterdi.