İşçi devlete, devlet işverene!

İşçi devlete, devlet işverene!
İşçi devlete, devlet işverene!
Asgari ücretli bekar bir işçi, her ay devlete 53.43 lira gelir vergisi ödüyor, bu vergi de teşvikle işverene 47,03 lira olarak dönüyor.

ANKARA - Türk- İş , asgari ücretli bekar bir işçinin, her ay devlete 53,43 lira gelir vergisi ödediğine işaret ederek, bu verginin teşvik uygulamasıyla asgari ücretli işçi çalıştıran işverene 47,03 lira olarak geri döndüğünü bildirdi.
Türk-İş tarafından yapılan “asgari ücret” araştırmasında, işçinin yaşama düzeyini, büyük ölçüde aldığı ücretin belirlediği ifade edildi. Ücretin, işçinin çalışması karşılığında elde ettiği gelir olduğuna ve emeğinin bedeli olarak ödendiğine işaret edilerek, ücretin insanın yaşaması ve varlığını sürdürmesi için gerekli olduğu vurgulandı.
araştırmada, “Bu durum, özellikle asgari ücret açısından son derece önem taşımaktadır. Asgari ücretin sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal koruma yönüyle de değerlendirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Ücretin sosyal yönü, çalışanların büyük bölümünün neredeyse tek gelir kaynağı olmasıdır” değerlendirmesi yapıldı.
İşçinin ücretinden kesilen vergilerin adaletli olması gerektiği ifade edilerek, çalışanların kendilerine ancak yetecek düzeydeki gelirlerinin vergi dışında tutulmasının çağdaş toplumlarda uygulanan temel bir ilke olduğu belirtildi.

SGK işveren primi oranı yüzde 14,5'e indirildi

Aylık net asgari ücretin 739,79 lira olduğu hatırlatılan açıklamada, asgari ücreti belirleme çalışmaları yapılırken asgari ücretin, işçinin geçimini sağlayacak, bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücreti olduğunun kabul edildiği kaydedildi.
Günün geçerli ekonomik ve sosyal koşullarında 'en az düzeyde geçimi sağlamak üzere' belirlenen asgari ücretten, gelir vergisi dahil halen yüzde 21,3 oranında kesinti yapıldığı belirtilen araştırmada, şu bilgilere yer verildi:
Bugün , asgari ücretli olarak çalışan bekar her işçi asgari geçim indirimi sonrası her ay devlete 53,43 lira gelir vergisi ödemektedir. Devlet 'istihdamı artırmak ve işsizliği önlemek' gerekçesiyle sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarının Hazine tarafından karşılanması yönünde teşvik uygulanmasını 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5763 sayılı yasayla düzenlemiştir. Böylece işverenin yüzde 19,5 olan SGK işveren primi oranı yüzde 14,5'e indirilmiştir. Bu düzenlemeyle işveren, asgari ücretli için 47,03 lira daha az prim ödemektedir. Diğer bir ifadeyle asgari ücretli işçinin nafakasından kesilerek ödenen 53,43 lira vergi, devlet tarafından teşvik uygulamasıyla asgari ücretli işçi çalıştıran işverene 47,03 lira olarak geri dönmektedir.”
Vatandaşın ödediği vergilerin nereye harcandığının merkezi yönetim bütçesinin “harcamalar” bölümünden izlendiği belirtilen araştırmada, “Cari transfer harcamaları kalemi içinde işverenlere sağlanan fakat devletin üstlendiği teşviklerin payı da bulunmaktadır. Örneğin, Hazine, bu yılın 11 aylık döneminde, işveren sigorta priminde yapılan 5 puanlık indirimin karşılığı 5 milyar lira ödemede bulunmuştur” ifadelerine yer verildi. (AA)

bigPara.com