İşçi emeklileri: Hani bütün vatandaşlar eşit hakka sahip olacaktı

Anayasa Mahkemesi'nin Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nın bazı maddelerini 'memurlar yönünden' iptal etmesi çeşitli tartışmalara neden oldu.

İSTANBUL/ANKARA - Anayasa Mahkemesi'nin Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nın bazı maddelerini 'memurlar yönünden' iptal etmesi çeşitli tartışmalara neden oldu. İşçi emeklileri, 'Tek çatı altında eşitliğin nerede kaldığını' sorgularken, memurlar kararın kendi açılarından olumlu olduğunu belirtmekle birlikte Anayasa'nın eşitlik ilkesinin uygulanmasında 'sıkıntı' olduğuna dikkat çekiyor. İşte görüşler:
Tüm İşçi Emeklileri Derneği: Devlet, işçi ve emeklisine ikinci sınıf vatandaş olarak bakıyor. İşçi emeklileri olarak soruyoruz: Biz bu devlete hizmet etmedik mi? Memur ve emeklisine refah payı verilir, işçi ve Bağ-Kur emeklisine verilmez. Hani 'tek çatı'da eşitlik, hani norm birliği, hani Anayasa'mızda vatandaşlar eşit haklara sahipti.
KESK: Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla eşitlik ilkesinin uygulanmasında Anayasa'dan kaynaklanan bazı sıkıntılar olduğu ortaya çıktı. AKP hükümetinin Sosyal Güvenlik Reformu Yasası'nı geri çekerek sosyal tarafların katılımıyla birlikte Anayasa Mahkemesi kararlarını dikkate alacak şekilde yeniden düzenlenmesini, yapılacak yeni düzenlemede sosyal güvenlik ve sağlık hakkının herkes için tam olarak korunması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.
Kamu-Sen: Sosyal Güvenlik Yasası'nın yanlış olduğunu iki yıldır söylüyoruz. Bizimle sözde değil esasta istişare yapılsaydı yasanın ilgili maddeleri Anayasa Mahkemesi'nden dönmezdi. Vatandaş lehine karar çıkardı.
Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar, hükümetin sosyal taraflarla görüştüğünü söyleyerek, kamuoyunun yanıltıldığını bir kez daha gösterdi.