İsçinin verimi arttı, ücreti ise azaldı

İmalat sanayinde kaydedilen yüksek verimliliğin çalışanlara yansımadığı, aksine işçilerin reel ücretlerinin dörtte bire yakın azaldığı belirlendi.

ANKARA - İmalat sanayinde kaydedilen yüksek verimliliğin çalışanlara yansımadığı, aksine işçilerin reel ücretlerinin dörtte bire yakın azaldığı belirlendi. İmalat sanayinde çalışan işçi başına verimlilik 2001 krizi öncesine göre yüzde 19 artarken, reel ücretler ise yüzde 24'ün altında kaldı.
DİE verilerine göre, 1997 yılında 100 olarak kabul edilen ve 2000 sonunda 119.6 olan çalışan başına verimlilik endeksi, 2005 yılının ilk çeyreğinde 142.4'e kadar çıktı.
Ancak kriz öncesinde 111.1 olan reel ücret endeksi ise yüzde 24 gerileyerek, 2005 yılının ilk çeyreğinde 84.4 indi. Bu imalat sanayinde çalışanların verimliliğindeki artışın ücretlerine yansımadığını, aksine ücretlerin azaldığını gösterdi. İşçilerin ücretlerindeki bu azalış ise Türk parasındaki değerlenmeye karşın ihracattaki olumlu gelişmenin ve enflasyondaki tarihi düşüşün tetikleyicisi oldu.