İSEDAK'tan uyarı: İşbirliğinizi geliştirin

İSEDAK'ta yayınlanan deklarasyonda, 'Ekonomik ve ticari ilişkiler geliştirilmeli. Bilhassa petrol üreten İKT ülkelerindeki sermaye açısından bu geçerli' denildi

İSTANBUL - İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) 25. Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı kapsamında, yayımlanan deklarasyonda üye ülkelere, “Ekonomik ve ticari ilişkiler geliştirilmeli. Bu durum bilhassa petrol üreten İKT ülkelerinde biriken sermaye açısından geçerli’ denildi.
Dün yayımlanan deklarasyonda, kabul edilen bazı çözüm önerileri ise özetle şöyle:
* İKT üyesi ülkeler arasında serbest ticaret anlaşmaları kısa dönem teşvik edilmeli.
* İKT ve uluslararası finansal mekanizmalar arasında diyalog ve işbirliği teşvik edilmeli.
* Küresel finans krizinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla İKT ülkeleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, kalkınma açısından temel bir unsurdur. Bu durum, bilhassa petrol üreten İKT ülkelerinde biriken sermaye açısından geçerlidir. İKT ülkeleri, İKT içi fonları artırmak amacıyla bu sermayeyi hareketlendirecek mekanizmalar oluşturmalı ve bu mekanizmaları faaliyete geçirmeli.
* Reel sektöre yönelik İslami finans ve bankacılık sisteminin geliştirilmesi ve uygun standartların benimsenmesi, İKT üyesi ülkeler arasında ticari ilişkileri teşvik edecektir.
* İKT ülkeleri arasında bu ülkelere uygun bir kredi derecelendirme sisteminin geliştirilmesi.
* İKT üyesi ülkelerin bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımının yanı sıra, merkez bankaları arasında işbirliği sağlamaları ihtiyacı söz konusudur.

Helal gıda standardı 
* İslam Kalkınma Teşkilatı (İKT) ülkeleri iş çevreleri, helal gıda üzerinde yapılacak eğitim ve araştırmaları ile ilgili bir yol haritası çıkarılmasının yanı sıra, devam eden helal standartları çalışmalarının tamamlanması çağrısını yapmaktadır. Forum, İKT’yi gıda güvenliği üzerine bir İKT dayanışma fonu oluşturma imkanını araştırmaya davet etmektedir.

Enerjide işbirliği
* İKT bölgesinde petrol ve doğal gaz boru hatları ve elektrik ağları da dahil olmak üzere enerji koridorları oluşturmak ve geliştirmek üzere yakın işbirliğine gitmek, bölgenin bütünsel gelişimine ve ekonomik büyümesine hizmet edecektir.
* İKT üyeleri, enerji alanında enerji yatırımını ve enerji verimliliğini artırmaya dayalı bir bakış açısı benimsemek için alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmaya ve alternatif enerji kaynaklar üretme potansiyeli ve kapasitesine sahip İKT ülkeleri ile işbirliğine gitmeyi teşvik edilmelidir. (aa)