İşgalciye kötü haber

TBMM Tarım Komisyonu'nda dün AKP Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu'nun Orman Kanunu'nda değişiklik...

ANKARA - TBMM Tarım Komisyonu'nda dün AKP Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu'nun Orman Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifinin kabul edilmesiyle, Hazine arazisini işgal edenlerin 20 yıl sonunda Medeni Kanun'da yer alan 'kazandırıcı zamanaşımı' hükümlerinden yararlanarak
bu arazileri mülkiyetlerine geçirme olanaklarının önü kapatılıyor.