İşgücüne katılım azaldı işsizlik oranı yüzde 8.8'de kaldı

Türkiye'deki işsizlik oranı bu yıl haziranda da mayıs ayında indiği yüzde 8.8 düzeyinde kaldı. Ekonomideki yüksek büyüme toplam işsizlik oranını geçen yıl hazirana göre sadece 0.3 puan azaltırken, tarım dışı işsizlik oranını ise ancak yüzde 12.5'ten yüzde 11.5'e düşürebildi.


Büyütmek için tıklayınız
ANKARA - Türkiye'deki işsizlik oranı bu yıl haziranda da mayıs ayında indiği yüzde 8.8 düzeyinde kaldı. Ekonomideki yüksek büyüme toplam işsizlik oranını geçen yıl hazirana göre sadece 0.3 puan azaltırken, tarım dışı işsizlik oranını ise ancak yüzde 12.5'ten yüzde 11.5'e düşürebildi. Türkiye ekonomisi son bir yılda sadece 142 bin kişiye yeni istihdam sağlayabilirken, işsizlik oranındaki düşüş büyük ölçüde işgücüne dahil olmayan nüfustaki artıştan kaynaklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) üçer aylık hareketli ortalamalarına göre hesapladığı ve mayıs-haziran-temmuz aylarını kapsayan, ancak ortadaki ayın ismiyle yayımladığı verilerine göre bu yılın son bir yıllık dönemde Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfusu 1 milyon 9 bin kişi artarak 72 milyon 567 bine yükselirken, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus ise 870 bin kişilik artışla 51 milyon 647 bin kişiye çıktı.
142 bin kişiye iş yaratıldı
Çalışabilir yaştaki nüfusta yaşanan bu yüksek artışa rağmen aynı dönemde işgücüne dahil olanların sayısı ise 82 binde kaldı. Böylece işsizlerin ve çalışanların toplamından oluşan işgücü 25 milyon 445 bin kişiye yükseldi.
Bu dönemde bir işte çalışanların sayısı ise 142 bin kişilik artışla 23 milyon 200 bin kişi oldu. Türkiye ekonomisinin sadece 142 bin kişiye iş yaratabildiği bu dönemde işgücüne katılanların sayısının düşük kalması yüzünden işsiz sayısı 60 bin kişi azalarak 2 milyon 305 bin kişiden
2 milyon 245 bin kişiye geriledi.
Böylece geçen yıl haziranda yüzde 9.1 olan işsizlik oranı bu yıl yüzde 8.8'e kadar indi. İşsizlik oranı bu yıl mayıs ayında da yüzde 8.8 olarak gerçekleşmişti.
İşsizlik oranı kentlerde yüzde 12.2'den yüzde 11.2'ye inerken, kırsal kesimde ise yüzde 4.9'dan yüzde 5.5'e yükseldi. 15-24 yaş arasındaki genç nüfusun işsizlik oranı ise yüzde 17.4'ten yüzde 16.7'ye indi. Kentlerde yüzde 20.4 olan genç nüfusun işsizlik oranı kırsal kesimde ise yüzde 11.1 düzeyinde seyrediyor.
İş bulma olanağı kısıtlı
İş bulma ve iş arama olanaklarının az olması yüzünden Türkiye'deki işgücüne dahil olmayan nüfus işgücünden hızlı büyümesini sürdürüyor. Geçen yıl 25 milyon 413 bin kişi olarak ölçülen çalışabilir yaşta olduğu halde çalışmayan ya da iş aramayanların oluşturduğu işgücüne dahil olmayan nüfus 789 bin kişi artarak 26 milyon 202 bin kişiye yükseldi. Böylece işgücüne katılma oranı yüzde 50'den yüzde 49.3'e geriledi. Çalışanların çalışabilir yaştaki nüfusa oranını gösteren istihdam oranı ise yüzde 45.4'ten yüzde 44.9'a indi. Ücretli çalışanların yüzde 84.3'ü sürekli bir işte çalışanlardan oluşuyor.
Çalışanlar ek iş arıyor
Bunların yüzde 64.2'si 'bir-dokuz kişi arası' çalışanı olan işyerlerinde istihdam ediliyor. Çalışanların yüzde 4'ünün ek bir işi bulunuyor. Yüzde 5'i mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş arıyor.
Genç nüfus arasındaki işsizlik oranının yüksek seyrettiği Türkiye'de toplam işgücünün yüzde 18.2'sini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı yüzde 48.5, yüksekokul mezunlarında ise yüzde 78.1 olarak gerçekleşti.
Lise altı eğitimlilerde erkeklerin işgücüne katılma oranı yüzde 72, kadınlarda ise yüzde 24 olarak gerçekleşti. Lise ve dengi okul mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 73.8, kadınlarda yüzde 31.4, yüksekokul ve fakülte mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 84.6, kadınlarda ise yüzde 67.7 olarak gerçekleşti.
623 bin kişi umutsuz
Türkiye'de diğer ülkelere oranla oldukça yüksek bir düzeyde seyreden işgücüne katılmayan nüfusun yüzde 35.4'ünü daha önce bir işte çalışanlar oluşturdu. İşgücüne dahil olmayan nüfusun 1 milyon 886 binini iş
aramayıp çalışmaya hazır olanlar meydana getiriyor ve bunların 623 binini artık iş bulma umudu kalmayanlar oluşturuyor.
12.6 milyon kişi 'ev işçisi'
Mevsimlik olarak çalıştığı için bu mevsimde işi olmayanların sayısı 150 bin kişide kalırken, ev işleriyle uğraşan 12 milyon 687 bin kişi işgücüne dahil olmadı. Öte yandan, iş gücüne dahil olmayanların 3 milyon 632'sini öğrenciler, 3 milyon 207 binini çalışamaz haldekiler ve 1 milyon 641 binini diğerleri oluşturdu.
Haziran 2006 döneminde, toplam istihdamı içinde yüzde 5.7'lik bir payı olan 1 milyon 327 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 21.8'i 'sanayi', yüzde 41.7'si 'hizmetler', yüzde 19.5'i 'inşaat' sektöründe, yüzde 17'si ise 'tarım' sektöründe işe başladı.
Kayıt dışı geriliyor
Yaptığı işten ötürü bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, tarım dışındaki kayıt dışılığın azalması nedeniyle önceki yılın aynı dönemine göre iki puan azalışla yüzde 50.3 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 89'dan yüzde 88.2'ye düşerken, tarım dışında bu oran değişmedi ve yüzde 34.6 seviyesinde kaldı.
Bir işte kısa süreli çalıştığı için istihdamda gösterilen, ancak bir başka işte daha uzun süre çalışabilecek durumda olanlarla, asıl mesleğini yapmadığı için bir işi olduğu halde iş arayanları kapsayan eksik istihdam oranı ise yüzde 3.2'den yüzde 3.8'e çıktı.
Tarımda istihdam düştü
Tarım sektöründe çalışanların sayısının 715 bin kişi azalıp tarım dışı sektörlerde istihdamın 875 bin kişi arttığı bu son bir yıllık dönemde tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 12.5'ten yüzde 11.5'e indi. Tarım dışı işsizlik oranı kentlerde yüzde 12.8'den yüzde 11.6'ya kırsal kesimde ise yüzde 11.8'den yüzde 11.2'ye geriledi.
Haziran 2006 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 29.2'si tarım, yüzde 18.8'i sanayi, yüzde 6.1'i inşaat, yüzde 45.9'u ise hizmetler sektöründe çalışıyor. Tarım sektöründeki istihdamın payı geçen yılın aynı dönemine göre 3.3 puan azalırken, buna karşılık hizmetler sektörünün payı ise 2.5 puan arttı.
Türkiye'de istihdamın 23 milyon 200 bin kişiye yükseldiği son bir yılda tarım sektöründe çalışanların sayısı 715 bin kişi azalarak 6 milyon 779 bin kişiye geriledi, tarım dışı sektörlerde istihdam ise 16 milyon 420 bin kişiye çıktı.
İşsizlerin çoğu erkek
TÜİK'in belirlemelerine göre bu dönemdeki işsizlerin, yüzde 72.5'ini erkekler oluşturuyor. Yüzde 57.3'ü lise altı eğitimli, yüzde 37.5'i bir yıl ve daha uzun süredir iş arayan işsizlerin, yüzde 30.2'yle en fazla 'eş-dost' aracılığıyla iş bulmaya çalıştıkları belirlendi.
İşsizlerin yüzde 79.4'ünü oluşturan 1 milyon 783 bini daha önce bir işte çalıştıktan sonra işsiz kaldı. Bunların da yüzde 48.6'sını 'hizmetler', yüzde 26.9'unu 'sanayi', yüzde 15.8'ini 'inşaat', yüzde 8.7'sini ise 'tarım' sektöründe çalışanlar oluşturuyor. İşsizlerin yüzde 13.9'unu ise (311 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu. İstihdamdakilerin de yüzde 72.8'ini erkek, yüzde 27.2'sini de kadın nüfus meydana getiriyor.
Yüzde 61.8'i lise altı eğitimli olan istihdamdakilerin, yüzde 55.5'i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 28.4'ü kendi hesabına ve işveren, yüzde 16.1'i ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor.