Işığı kapatana teşvik

Enerji Bakanlığı, enerji tüketimini azaltan işletmelere Hazine teşviki verecek. Buna göre, yılda en az 221 milyon kilovatsaat enerji tüketen işletmeler, enerji tüketimlerini üç yılda yüzde 15 azaltmayı taahhüt ederek, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) ile anlaşma imzalayacak.
Haber: DİLEK GÜNGÖR / Arşivi

ANKARA - Enerji Bakanlığı, enerji tüketimini azaltan işletmelere Hazine teşviki verecek. Buna göre, yılda en az 221 milyon kilovatsaat enerji tüketen işletmeler, enerji tüketimlerini üç yılda yüzde 15 azaltmayı taahhüt ederek, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) ile anlaşma imzalayacak. Taahhüdünü yerine getiren işletmenin üçüncü yıldaki enerji giderinin yüzde 10'unu Hazine karşılayacak.
Bakanlık, enerji verimliliği ile ilgili Ar-Ge projelerini destekleyecek kaynağı şirketlerin satış hasılatından almayı planlıyor. Dünyada artan enerji tüketimi nedeniyle, 2020'de fosil yakıt kaynaklarının (linyit, kömür, petrol ve doğalgaz) yarısının tüketilmiş olacağı tahmin edilirken, fosil yakıtların bu şekilde kullanılmaya devam edilmesi durumunda ekolojik dengenin bozulmasının kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.
Vatandaşlar bilgilendirilecek
Bu çerçevede harekete geçen Enerji Bakanlığı, enerji verimliliği yasa taslağı hazırladı. Taslakla, vatandaşların 'tasarruf' konusunda bilgilendirilmesi, işletmelere ise tüketimlerini azaltmaları durumunda teşvik sağlanması amaçlanıyor. Taslağa göre, yılda en 222 milyon kw/h enerji tüketen endüstriyel işletmelerin, tüketimlerini üç yılda yüzde 15 azaltmaları durumunda, söz konusu işletmelerin üçüncü yılda ödeyeceği enerji tüketiminin yüzde 10'unu Hazine karşılayacak. Küçük ve orta boy işletmelere ise eğitim, etüt ve danışmanlık desteği sağlanacak.
Verimlilikle ilgili çalışmaların etkin yürütülmesi için Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Çalışmaları yürütmek üzere enerji verimliliği danışmanlık şirketleri kurulacak. Bu şirketlere EİE tarafından yetki belgesi verilecek. Danışmanlık şirketleri, verimlilikle ilgili projeleri hazırlayacak, eğitim faaliyetlerini yürütecek.
Biyodizele KDV istisnası
Öte yandan, kamuoyunun bilinçlendirilmesi için eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmesi de planlanıyor. Taslağa göre, askerlere ve öğrencilere enerji verimliliğini anlatan dersler gösterilecek. TV'lerde ise günde en az bir saat eğitim amaçlı program yayımlanacak.
Taslakla, elektrik enerjisi üretim şirketleri ile yılda 27 milyon kilovatsaat enerji tüketen şirketlerin satış hasılatlarından verimlilikle ilgili projelere kaynak sağlanması öngörülüyor. Buna göre, bu şirketlerin net hasılatının binde ikisi 'enerji verimliliği katkı payı' olarak alınacak. Alınan katkı payları ile verimlilik projelerine kaynak aktarılacak. Çiftçilerin kendi araçlarında kullandığı biyodizel KDV istinasından yararlandırılacak. Biyodizel üreticilerine EPDK tarafından lisans verilecek.
Zorunlu yöneticiler
Taslak, endüstriyel işletmeler, toplam inşaat alanı 20 bin metrekare ve üzeri olan kamu binaları ile ticari binalara enerji yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmek üzere 'enerji yöneticisi' görevlendirmelerini zorunlu tutuyor. Kanun yürürlüğe girdikten sonra yapılacak binalara da 'enerji kimlik belgesi' uygulaması hükmü getiriliyor. Belgede, binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma/soğutma sistemi ile ilgili bilgilere yer verilecek.
Uymayana ceza var
Tüketimlerini yanlış veya eksik gösteren işletmelere 50 bin YTL, hiç bilgi vermeyen işletmelere 150 bin YTL, yerinde inceleme yaptırmayan işletmelere ise 200 bin YTL para cezası uygulanacak. Petrol piyasasında faaliyet gösteren firmalar, taslakta yer alan hükme uymamaları durumunda 250 bin YTL'lik para cezasına çarptırılacak.