Işık Sigorta yeniden yapılanıyor

Işık Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak, değeri milyar dolarlarla ölçülmeye başlanan sigorta sektörüne ilginin her geçen gün daha da artmasıyla beraber, sigortacılığın ekonomiye katkısının ve sermayedarın sektöre olan desteğinin hızla büyüdüğünü söyledi.

Işık Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak, değeri milyar dolarlarla ölçülmeye başlanan sigorta sektörüne ilginin her geçen gün daha da artmasıyla beraber, sigortacılığın ekonomiye katkısının ve sermayedarın sektöre olan desteğinin hızla büyüdüğünü söyledi.
Geçtiğimiz yıl sonunda Bank Asya'nın yüzde 65 ile Işık Sigorta'nın ana hissedarı olmasıyla beraber Işık Sigorta'da yeni bir dönemin başladığını ifade eden Koçak, tüketicilerin sigorta şirketinin arkasında kurumsal bir sermaye olmasına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, bu atılımla Işık Sigorta'nın atağa kalkacağını belirti. Şirketin performansının yeni sermaye yeterlilik rasyolarına uyduğunu da söyleyen Recep Koçak, son üç yılda personelin yüzde 60'ında ve acentelerin yarısında değişikliğe gittiklerini de hatırlattı ve Işık Sigorta'nın yeni kurumsal kimliğiyle ilgili tanıtımların başlayacağını duyurdu. Işık Sigorta'nın yeniden yapılanma sürecinde düğmeye basıldığını ve altyapının tamamlandığını ifade eden Koçak şöyle konuştu: "Acenteler zor günlerde bizim yanımızda oldu. Işık Sigorta'nın yeni yapılanması ile herkesin kazanacağı bir dönem başlıyor."
Kadro gençleşti
Son üç yıl içinde personelin yüzde 60'ının değiştiğini belirten Koçak, "Bu bir sigorta şirketi için çok zor bir olaydır. Kendini zamanın şartlarına uyarlayabilen ve analitik yapıya sahip genç bir kadro oluşturduk. Acentelerin de yüzde 50'si bu süre içinde değişti. Sarf ettiğimiz bu emeğin karşılığını 2006 ve 2007 yılında alacağız. Bu konuda müşterilerimize ve acentelerimize güveniyoruz" diye konuştu.
Hedef 2010'a kadar halka açılmak
Işık Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak, geçtiğimiz yılın aralık ayında Bank Asya'nın yüzde 65 ile Işık Sigorta'nın ana hissedarı olduğunu, buradaki amacın Işık Sigorta'nın güvenilir kurumsal imajını daha da güçlendirmek ve bunu kurumsal bir mali güçle desteklemek olduğunu söyledi. Sigortalıların sigorta şirketinin arkasında güçlü bir kurum olup olmadığına önem verdiğini aktaran Koçak, "Dolayısıyla biz de kurumsal bir gücü arkamıza almak istedik. 2010 yılına kadar da sermayemizi 100 milyon YTL'ye çıkartıp borsaya açılmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.Sigortacılar bir araya geldi
Güneş Sigorta Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu, sorumluluk sigortalarının tüm dünyada yaygınlaştığını söyledi

İktisadi Araştırmalar Vakfı ve Güneş Sigorta, 'Sorumluluk Sigortaları' konulu bir panel düzenleyerek, akademisyenleri ve siyasileri sigortacılarla bir araya getirdi. Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in de katıldığı Güneş Sigorta binasının konferans salonunda gerçekleştirilen panelde söz alan İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Orhan Dikmen, vakfın kuruluşundan bu yana düzenlediği seminer sayısının 185'e ulaştığını ifade etti. Prof. Dr. Orhan Dikmen, bunların 14'ünün sigortacılık üzerine olduğunu sözlerine ekledi.
Panel düzenlendi
Sorumluk sigortaları panelinde söz alan Güneş Sigorta Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu ise, ekonomi ve hukuk alanında yaşanan gelişmeler sonucunda sorumluluk sigortalarının tüm dünyada yaygınlaşmaya başladığını söyledi. "Özellikle gelişmiş ülkeler kaderci bir yaklaşımla zararlarını kabullenmek yerine bu zararların tazminini talep etmektedirler. Bu durum meslek odaları, ticaret odaları ve dernekler gibi gruplar tarafından desteklenmektedir. Artık gelişmiş ülkelerde üçüncü şahısların zararını yalnızca bu zarara yol açan taraf gidermemektedir" şeklinde konuşan Genel Müdür Mehmet Aydoğdu, yargı makamının sorumluluğu çok daha geniş çevrelere atfettiğini açıkladı.


Sendikacılara özel güvence
Ankara Sigorta, Kamu-Sen'e bağlı 400 bin çalışanı ferdi kaza sigortası yaptı. Kamu-Sen'e bağlı sendika üyesi yaklaşık 400 bin çalışanın ferdi kaza sigorta poliçeleri Ankara Sigorta tarafından gerçekleştirildi. Ferdi kaza sigortası yaptıran sendikalar; Türk Eğitim-Sen, Türk Sağlık-Sen, Türk Büro-Sen, Türk Diyanet Vakfı-Sen, Türk Tarım Orman-Sen, Türk Yerel Hizmet-Sen, Türk Haber-Sen, Türk Enerji-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Türk İmar-Sen ve Türk Kültür Sanat-Sen. Öte yandan Türkiye Haber-İş Sendikası'na mensup yaklaşık 32 bin çalışanın ferdi kaza sigortalarının da yine Ankara Sigorta tarafından yapıldığı açıklandı.


'Acentelerin operasyonel yükü hafifletilmeli'
Aksigorta Genel Müdürü Ragıp Yergin, acentelerin etkin pazarlama yapması için, yüklerinin azaltılmasını istedi

Aksigorta Genel Müdürü Ragıp Yergin, acentelerin müşteriye daha kaliteli hizmet götürebilmesi için, sigorta şirketlerinin operasyonel yükü acentelerin üzerinden almaları gerektiğini ve hizmetin acente ve müşterinin ayağına götürülmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de sigortacılık alanında en önemli satış kanalı olan acentelerin satış pazarlama faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütebilmesi için, sigorta şirketlerinin operasyonel yükü kendi üzerlerine alarak, acentelerle yakın temas içerisinde hareket etmeleri gerektiğini belirten Ragıp Yergin, "Hizmeti müşterilerin ve acentelerin ayağına götürmek gerekir" diye konuştu.
Sektörde farklılık yok
Yergin, "Hayat dışı sigorta sektöründeki dağıtım kanallarımızın yapısı hemen hemen bütün Avrupa ülkeleriyle benzer özellikler taşıyor. Bu alandaki göze çarpan en önemli farklılığımız serbest acentelerin üretimdeki ağırlığının Avrupa ülkelerine oranla daha yüksek olması" şeklinde konuştu.


AXA OYAK kârını artırdı
AXA OYAK Sigorta ve AXA OYAK Hayat Sigorta 2005 yılı için toplam 54 milyon 85 bin YTL net kâr açıkladı. Böylece AXA OYAK Grubu'nun, 2005 yılı için elementer ve hayat şirketlerinde net kârı 54 milyon 85 bin YTL olarak gerçekleşti. Böylece hem AXA OYAK Sigorta, hem de AXA OYAK Hayat Sigorta net kârını artırdı.


'Bireysel' tartışılıyor
Ankara Emeklilik Genel Müdürü Serdar Çıtak, İstanbul Üniversitesi Sigortacılık Meslek Yüksekokulu'nda verdiği derste Bireysel Emeklilik Sistemi'ni anlattı. Çıtak, Bireysel Emeklilik aracılarının
4 yıllık üniversite mezunu olma şartının kaldırılması ve iki yıllık yüksekokul mezunlarının sektörde istihdam edilmesi gerektiğini belirtti.