İskenderun Liman özelleştirmesine iptal

Danıştay 13. Dairesi, TCDD'ye ait İskenderun Limanı'nın 36 yıl süreyle özelleştirilmesi amacıyla ihaleye çıkarılmasına ilişkin kararla ihaleyi sonuçlandıran ihale komisyonu kararını iptal etti.

ANKARA - Danıştay 13. Dairesi, TCDD'ye ait İskenderun Limanı'nın 36 yıl süreyle özelleştirilmesi amacıyla ihaleye çıkarılmasına ilişkin kararla ihaleyi sonuçlandıran ihale komisyonu kararını iptal etti. Liman-İş Sendikası TCDD'ye ait İskenderun Limanı'nın özelleştirilmesi ve özelleştirme yönteminin belirlenmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla limanın özelleştirilmesi amacıyla ihaleye çıkarılmasına ilişkin karar ve ihaleyi sonuçlandıran ihale komisyonu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da üç ayrı dava açmıştı. Danıştay 13. Dairesi, davaları esastan sonuçlandırdı. Daire, İskenderun Limanı'nın özelleştirme programına alınmasına ve özelleştirme yönteminin belirlenmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davayı reddetti. İskenderun Limanının 36 yıl süreyle 'İşletme hakkı verilmesi' yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla ihaleye çıkarılmasına ilişkin karar ise iptal edildi.
Danıştay 13. Dairesi, İskenderun Limanı'nın 36 yıl süreyle 'İşletme hakkı verilmesi' yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla davalı ÖİB tarafından 9 Eylül 2005 tarihinde yapılan ihalenin ihale komisyonu kararını da iptal etti. İhaleyi 36 yıl için 80 milyon dolar veren PSA-Akfen Konsorsiyumu kazanmıştı.