İskenderun'a Danıştay freni

Danıştay 13. Dairesi, İskenderun Limanı'nın 36 yıl süreyle ihalede en yüksek teklif veren PSA-AKFEN Ortak Girişim Grubu'na devredilmesine ilişkin ihale komisyonu kararının yürütmesini durdurdu.

ANKARA - Danıştay 13. Dairesi, İskenderun Limanı'nın 36 yıl süreyle ihalede en yüksek teklif veren PSA-AKFEN Ortak Girişim Grubu'na devredilmesine ilişkin ihale komisyonu kararının yürütmesini durdurdu. Edinilen bilgiye göre, Liman İş Sendikası'nın Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne ait İskenderun Limanı'nın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca 36 yıl süreyle işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihaleyi sonuçlandıran 9 Eylül 2005 tarihli İhale Komisyonu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada, ilk kararı vermiş oldu.
Liman-İş Sendikası, Mersin Limanı'nın 36 yıl süreyle işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirmek amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca 12 Eylül 2005'te yapılan ihale ile bu ihale sonucu ihale şartları belgesi çerçevesinde işletme hakkının devrine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı'nın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada da ilk karar verildi. Danıştay 13. Dairesi, her iki davada da yürütmenin durdurulması istemini oy birliğiyle reddetti. Mersin Limanı 36 yıllığına PSA-AKFEN Ortak Girişim Grubu'na ihale edilmişti. 13. Daire'nin verdiği bu kararlara karşı itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu karara bağlayacak. Danıştay 13. Dairesi, söz konusu davaları daha sonra esastan sonuçlandıracak.