İslam Kalkınma Bankası toplanıyor

AŞKABAT - İslam Kalkınma Bankası’nın yıllık toplantısı Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta başladı. Toplantının ilk üç  gününde alt komisyon çalışmaları yapılacak ve buna bağlı olarak bağlı kuruluşlarla ilgili değerlendirmelerde bulunulacak.
Bu çerçevede küresel kriz sonrası durum ele alınacak, müteahhitlik ve tarım komisyonlarının çalışmaları ile özel sektörün kalkındırılması konusu tartışılacak.
Ulusal Mali Kalkınma Konferansı ile İslam Ülkeleri Danışmanları Toplantısının da gerçekleştirileceği İslam Kalkınma Bankası yıllık toplantılarında, İslami Mali Sektör Kalkınma Forumu ile Ulusal Kalkınma Finans Kurumları Seminerleri de yapılacak.

Çanakçı katılacak
Türkiye’yi Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk Eximbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası ile kalkınma ve yatırım bankaları yetkililerinin temsil ettiği Aşkabat’ta 2-3 Haziran 2009 tarihleri arasında da İslam Kalkınma Bankasının ana toplantıları gerçekleştirilecek. Aralarında Hazine Müsteşarı Halil İbrahim Çanakcı’nın da yer aldığı çok sayıda ülkenin guvernörleri toplantılarda bir araya gelecek ve yeni dönemle ilgili kararlar alınacak.
Toplantıların son günü olan 3 Haziran’da ise üye ülke temsilcileri, mutabakata varılan konularla ilgili olarak yapılan anlaşmalara imza atacak. (Radikal)