İşsizlerin sayısı 2 milyon 796 bine ulaştı

Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında yer alan istihdama bir türlü çare bulunamıyor. Buna bağlı olarak da işsizler ordusunun sayısı her geçen gün artıyor.


Büyütmek için tıklayınız

ANKARA - Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında yer alan istihdama bir türlü çare bulunamıyor. Buna bağlı olarak da işsizler ordusunun sayısı her geçen gün artıyor.
İşsizlik oranı Ocak-Şubat-Mart 2006 dönemini kapsayan üç aylık hareketli ortalamalara göre, bu yıl şubat ayı itibarıyla bir önceki aya göre artarak yüzde 11.9 oldu. Böylece işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.2 (binde 2), geçen aya göre ise yüzde 0.1 (binde 1) arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketi'nin (Ocak-Şubat-Mart 2006) dönemini kapsayan Şubat 2006 sonuçlarına göre, bu dönemde işgücüne katılım oranı da yüzde 45.5.
Nedeni tarım sektörü
Anket sonuçlarına göre işsizlik oranı kentlerde yüzde 13.9, kırsal kesimde yüzde 8.8 olarak belirlendi. Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0.6 puanlık düşüşle yüzde 14.8 oldu.
Bu arada şubat ayında istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 234 bin kişi azalırken, işsiz sayısı ise 46 bin kişi arttı.
Buna göre 2005 Şubat ayı itibarıyla 20 milyon 838 bin kişi olan istihdam edilenlerin sayısı, Şubat 2006'da 20 milyon 95 bin 604 kişiye indi. Resmi işsiz sayısı ise aynı dönemler itibarıyla 2 milyon 750 bin kişiden 2 milyon 796 bin kişiye yükseldi.
Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 1 milyon 63 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 829 bin kişi arttı. Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.6 puanlık düşüşle yüzde 14.8 olarak gerçekleşti.
Çalışma çağı nüfusu
Anket sonuçlarına göre, şubat döneminde, Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 36 bin kişilik artış ile 72 milyon 249 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus da 919 bin kişi artarak 51 milyon 371 bin kişiye ulaştı.
Bu dönemde istihdam edilenlerin, yüzde 75.4'ü erkek, yüzde 24.6'sı kadın nüfus. İstihdamdakilerin yüzde 60.8'i lise altı eğitimli, yüzde 56.8'i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 30.6'sı kendi hesabına ve işveren, yüzde 12,5'i ücretsiz aile işçisi.
Ücretli olarak çalışanların yüzde 90.2'si ise sürekli bir işte çalışır halde bulunuyor. İstihdam edilenlerin yüzde 61.5'i '1-9 kişi arası' çalışanı olan işyerlerinde çalışırken, yüzde 2,6'sının ek bir işi var.
İş arama süreleri uzadı
Anket sonuçlarına göre, Türkiye'deki 2 milyon 796 bin işsizin, yüzde 34.7'si bir yıl ve daha uzun süredir iş arıyor. İşsizlerden 566'sının iş arama süresi 1-2 ay, 765'i 3-5 ay, 359'u 6-8 ay, 93'ü 9-11 ay, 437'si bir yıldan fazla iki yıldan az, 276'sı iki yıldan fazla üç yıldan az, 246'sı üç yıl ve daha fazla ile 53'ü de (iş bulmuş, başlamak için bekleyen) konumunda bulunuyor.
Kayıtdışı çalışan sayısı yüzde 3.1 azaldı
Esas işlerinden dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanların sayısı, 2005 yılı şubat ayına göre 3.1 puanlık azalma ile yüzde 45.9'a geriledi. Söz konusu ay, 20 milyon 604 bin kişi olan toplam istihdamın 9 milyon 454 bin kişisi esas işlerinden dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı bulunmuyor. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründeki kayıt dışılık ise yüzde 87.5'ten yüzde 85.3'e düşerken, tarım dışı sektörde kayıt dışılık oranı yüzde 32.5'ten yüzde 32.7'ye yükseldi.
23 milyon 400 bin işgücü
Kayıt dışılık oranı ocakta yüzde 48.9, şubat ayında yüzde 49, martta yüzde 49.6, nisanda yüzde 50.7, mayısta yüzde 51.5, haziranda yüzde 52.3, ağustosta yüzde 51.1, eylülde yüzde 50.5, ekimde yüzde 49.8, kasımda yüzde 49.5, aralıkta yüzde 48, ocak 2006'da ise yüzde 46.8 oldu. TÜİK'in, üç aylık hareketli ortalamalarına göre, 2 milyon 359 bin ücretli, 1 milyon 39 bin yevmiyeli, 286 bin işveren, 3 milyon 329 bin kendi hesabına çalışan ve
2 milyon 441 bin ücretsiz aile işçisi 'kayıt dışı' çalışıyor. Toplam işgücü nüfusu 23 milyon 400 bin olarak hesaplanırken, istihdam edilen
20 milyon 604 bin kişinin 12 milyon 433 bini kentte, 8 milyon 171 bini ise kırsalda bulunuyor.