İşsizliğin azalmasını mevsimsellik engelledi

Tarım sektöründeki hızlı çözülme Türkiye'de işsizlik oranının yüzde 10'un altına inmesini engelliyor. Şubatta yüzde 11.9 olan işsizlik oranı, martta mevsimlik nedenlerle bir puan azalarak yüzde 10.9'a inerken geçen yılın aynı dönemine göre ise değişmedi.


Büyütmek için tıklayınız
İSTANBUL - Tarım sektöründeki hızlı çözülme Türkiye'de işsizlik oranının yüzde 10'un altına inmesini engelliyor. Şubatta yüzde 11.9 olan işsizlik oranı, martta mevsimlik nedenlerle bir puan azalarak yüzde 10.9'a inerken geçen yılın aynı dönemine göre ise değişmedi. Türkiye ekonomisi son bir yılda sadece 82 bin kişiye net istihdam sağlayabildi. Nüfusun 1 milyondan, çalışabilir nüfusun 878 binden fazla arttığı son bir yıllık dönemde, işgücündeki artış 99 binle sınırlı kaldı. Bu gelişme tarım sektöründe çalışanların 876 bin kişi azaldığı (işsiz kaldığı) bu dönemde diğer sektörlerin ancak 958 bin yeni istihdam yaratmasından kaynaklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mart 2006 dönemine (şubat-mart-nisan) ilişkin hanehalkı işgücü araştırmasının sonuçlarına göre, son bir yıllık dönemde Türkiye'deki kurumsal olmayan nüfus 1 milyon 29 bin kişi artarak 72 milyon 323 bine yükseldi. 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus ise 2 bin 878 bin kişilik bir artışla 51 milyon 408 bine çıktı. Buna rağmen işgücü (istihdamdakiler ve işsizler) sadece 99 bin kişilik artışla 23 milyon 883 bine çıktı. Bu dönemde Türkiye ekonomisi ancak, net 82 bin kişiye istihdam sağlayabildi ve işçi olarak çalışan sayısı 21 milyon 272 bine çıktı. Bu nedenle işsiz sayısı 17 bin kişi artışla 2 milyon 611 bine ulaştı.
Böylece işsizlik oranı geçen yıl martta olduğu gibi bu yıl da yüzde 10.9'da kaldı. İşsizlik oranı kentlerde yüzde 13.3'ten yüzde 13.1'e inerken, kırsal kesimde yüzde 7.5'ten yüzde 7.6'ya çıktı.
Tarımda işsizlik artıyor
Genç nüfus arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 20.5'ten yüzde 19.2'ye geriledi. Genç nüfus arasındaki işsizlik oranı kentlerde yüzde 21.2, kırsal kesimde ise yüzde 15.8 olarak ölçüldü.
Ekonomideki yüksek büyümeye rağmen net istihdam artışının sadece 82 bin kişide kalması tarım sektöründen kaynaklandı. Son bir yıllık dönemde tarım sektöründeki istihdam 876 bin kişi azalarak 5 milyon 541 bine indi. Buna karşılık, tarım dışı sektörlerin toplam istihdamı 958 bin kişilik bir artış kaydetti. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 14.5 olan tarım dışı işszizlik oranı bu yıl yüzde 13.7'ye kadar geriledi. Kentlerde tarım dışı işsizlik oranı yüzde 13.7'den yüzde 13.3'e, kırsal kesimde ise yüzde 17.1'den yüzde 14.9'a geriledi.
Ekonomideki büyümeye rağmen Türkiye'de çalışmak istemeyen nüfus hızla büyüyor. Büyüme nedeniyle aksi olması gerekirken, geçen yıl yüzde 47.1 olan işgücüne katılma oranı bu yıl yüzde 46.5'e kadar düştü. Öte yandan istihdam oranı yüzde 41.9'dan yüzde 41.4'e geriledi. Geçen yıl 26 milyon 746 bin olan işgücüne dahil olmayan nüfus bu yıl 27 milyon 526 bin kişiye çıktı.
Kayıt dışı azalıyor
Kayıt dışı istihdam edilenlerin oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 2.8 puanlık azalışla yüzde 46.8 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, tarım sektöründeki kayıt dışılık yüzde 87.7'den yüzde 85.3'e düşerken, tarım dışı sektörde ise yüzde 33.1'den yüzde 33.3'e yükseldi.
İşsize eş-dost iş buluyor
TÜİK'in belirlemelerine göre bu dönemdeki işsizlerin, yüzde 75.2'si erkek. İşsizlerin yüzde 61.4'ü lise altı eğitimlilerden, yüzde 35.4'ü bir yıl ve daha uzun süredir iş arayanlardan oluşuyor. İşsizlerin yüzde 32 gibi büyük kısmı 'eş-dost' aracılığıyla iş arıyor. Yüzde 81.8'i (2 milyon 137 bin kişi) daha önce bir işte çalışmışlardan meydana geliyor. Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin de yüzde 46.7'si hizmetler, yüzde 25.3'ü sanayi, yüzde 17.6'sı inşaat, yüzde 10.3'ü ise tarım sektöründe çalıştı.