İşsizlik azaldı kayıt dışı arttı

İşsizlik 2004'te yüzde 10.5'ten yüzde 10.3'e düştü; buna karşılık kayıt dışı çalışma yüzde 51.7'den yüzde 53'e yükseldi.

ANKARA - Ekonominin yüzde 9'a yakın büyüdüğü 2004'te işsizlik oranı sadece 0.2 puanlık bir gerilemeyle yüzde 10.3'e inerken, bu yüksek büyüme işgücüne yeni katılanların tamamına bile iş sağlayamadı. Bu nedenle işsiz sayısı 2003'e göre 5 bin kişi daha artarak 2 milyon 498 bin kişiye ulaştı. Tarım dışı işsizlik ise yüzde 15'ten yüzde 14.7'ye geriledi.
Büyümenin istihdama tam yansımasını kamuda çalışan sayısının 252 bin kişi azalması belirledi. Ancak, istihdama katılanların önemli kısmının kayıt dışında faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Ülke genelinde çalışan 21 milyon 791 bin kişi içinde kayıt dışı çalışanların 2003'te yüzde 51.7 olan oranı geçen yıl yüzde 53'e çıktı.


Büyütmek için tıklayınız

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), 2004 yılı hane halkı İşgücü anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, işsiz sayısındaki artışa karşın, 2003'te yüzde 10.5 olan işsizlik oranı geçen yıl yüzde 10.3'e geriledi. İşsizlik oranı kentlerde yüzde 14.3'le bir önceki yılla aynı kalırken, kırsal kesimde yüzde 17.4'ten yüzde 16.1'e indi.
2.5 milyon kişi işsiz
Eksik istihdam oranı ise Türkiye genelinde yüzde 4.8'den yüzde 4.1'e geriledi. İşgücüne dahil olanlardan bir işi bulunanların (istihdamdakiler) sayısı 644 bin kişi artışla 23 milyon 640 binden 24 milyon 289 bin kişiye ulaştı.
Ekonomik büyüme işgücüne katılanlardan 5 bin kişi daha azına yeni istihdam olanağı yarattı. Bu nedenle de işsiz sayısı bir önceki yıla göre 5 bin kişilik artışla 2 milyon 498 bin kişiye ulaştı.
Kentlerdeki işsizlik oranı yüzde 13.8'den yüzde 13.6'ya, kırsal kesimdeki işsizlik yüzde 6.5'ten yüzde 5.9'a indi. Kentlerde tarım dışı işsizlik oranı yüzde 14.3'te kalırken, kırsal kesimde yüzde 14.7'den yüzde 16.1'e ulaştı. Türkiye genelinde çalışan 21 milyon 791 bin kişi içerisinde kayıt dışı çalışanların 2003'te yüzde 51.7 olan oranı geçen yıl yüzde 53'e yükseldi. Kayıt dışı çalışma oranı kentlerde yüzde 33.1'den yüzde 35.8'e, kırsal kesimde yüzde 73.1'den yüzde 73.5'e ulaştı.
İşsizlikte yaşanan 0.2 puanlık düşüşe en önemli katkı tarımdan geldi. Sektörün istihdamı 7 milyon 165 binden 7 milyon 400 bin kişiye yükseldi. Rekorlar kıran sanayide istihdam ise 142 bin kişilik artışla 3 milyon 988 bin kişiye yükseldi. İnşaat sektörünün istihdamı 64 bin kişilik artışla 1 milyon 29 bin kişiye, hizmetler sektörünün istihdamı 204 bin kişilik büyümeyle 9 milyon 347 bin kişiye çıktı. Kamuda çalışan sayısı 3 milyon 212 binden 2 milyon 960 bin kişiye geriledi. Özel sektör ise 896 bin kişiye yeni iş sağladı, çalışan sayısı 18 milyon 831 bin kişi oldu.