İşsizlik için iki uyarı

Vorkink: Büyüme yüksek ama...
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Vorkink'ten hükümete istihdam uyarısı geldi: "Türkiye, güçlü büyüme yakaladı ama istihdamı artıramadı. Nüfusun çoğalması hem avantaj, hem de sorun demek. İstihdamın yükselmesi için mikro adımlar atılmalı. Vergiler azalmalı, toplusözleşme geliştirilmeli."
Krueger: İleri gitmenin tam zamanı
IMF 1. Başkan Yardımcısı Krueger ise başta sosyal güvenlik olmak üzere, reformların sürmesini önerdi. Krueger, "Şimdi ileri gitmenin tam zamanıdır. Esnek ücret sistemine geçilmesi gerek. Mevcut sistem kayıt dışılığa yol açıyor" dedi.

ANKARA - Dünya Bankası Türkiye Direktörü Andrew Vorkink'ten, hükümete 'istihdam' uyarısı geldi. Vorkink, Türkiye'nin istihdam artışı sağlamak için mikro adımlar atması gerektiğini belirtirken, hızlı nüfus artışının hem avantaj hem de yeni güçlükler getireceğini vurguladı.
Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti de Türk ekonomisinin son dört yılda yüzde 25.5 büyüdüğüne işaret ederken, bunun sürmesi için reform sürecinin devam ettirilmesi gerektiğini, özellikle de vergi ve sosyal güvenlikteki yapısal değişimlerin tamamlanmasına dikkat çekti. Merkez Bankası, Bonn Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen, 'AB'ye Katılım İçin Makroekonomik Politikalar' konulu konferans dün gerçekleştirildi.
Vorkink, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin net kamu açığının gayrisafi milli hasılaya (GSMH) oranının yüksek olmakla birlikte, kamu borç kompozisyonu değişiminin yatırımcıların risk algılamasında düşüşe yol açtığını, cari açığın sermaye girişi ile finanse edilmekle birlikte risk oluşturmayı sürdürdüğüne işaret etti.
'İstihdam vergisi yüksek'
Uluslararası faiz oranları ile petrol fiyatlarının da bunda etkisi olduğunu anlatan Dünya Bankası Türkiye Direktörü Vorkink, şöyle devam etti: "2005 yılında makroekonomik politikaların sürdürülebilirliği için, yabancı yatırımların artması önemli.Türkiye'de buna ilişkin bir yatırım teşvik kurumu kurulmalı. Türkiye'de güçlü büyümeye rağmen, istihdam yaratılamadı. Son 20 yılda, nüfus artışı istihdam artışından fazla oldu. Nüfus artışı, Türkiye için fırsat. 2040'a kadar nüfusun artmaya devam edeceği görülüyor. Nüfus artışı, AB'ye girişte hem şans hem de güçlük teşkil edecektir. Bu da AB ülkelerinin tam tersine Türkiye'de yeni işe almada engellerin kaldırılması, istihdamda vergilerin azaltılması, toplusözleşmenin geliştirilmesi gerekmektedir."
Vorkink, istihdam yaratmada doğrudan yabancı yatırımların da önemli olduğunu belirtirken, "Bu konuda özel sektörün geliştirilmesi de gerekli. Verimlilik bazı sektörlerde son derece düşük. Halihazırda Türk KOBİ'leri toplam istihdamın yüzde 61'ini sağlarken, katma değeri yüzde 26.5 düzeyindedir. Diğer ülkeler ile kıyaslandığında önemli bir açıktır. Geleneksel sektörlerin modernleşmesine katkı sağlanırsa, Türk
ekonomisinin birçok sektöründe verimliliğin artması mümkün olacaktır. Ayrıca Türk ekonomisinin kayıt dışı unsuru, diğer ülkelere göre çok büyük. Bu da, ekonominin önünde büyük engeldir" diye konuştu.
'Eğitim' tavsiyeleri
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Vorkink, Türk eğitim sisteminin geliştirilmesine yönelik de bazı önerilerde bulundu. Mevcut eğitim sistemindeki Türk öğrencilerin, yeni AB üyelerinin öğrencileriyle yapılan karşılaştırmalarda daha düşük puan aldığına dikkati çeken Vorkink, Türkiye'nin insana dönük düşük sermaye zincirini kırmasının son derece önemli olduğunu kaydetti.
Merkez: Geniş bakılmalı
Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'de izlenen sıkı ekonomik politika sonucunda enflasyonun düştüğüne, faiz oranlarının gerilediğine dikkati çekti. Süreyya Serdengeçti, Türkiye'de son yıllarda büyüme dinamiğinin değiştiğini, özel sektöre dayalı büyümenin ön plana çıktığını söyledi.
17 Aralık'ta alınan kararın siyasi nitelikte olduğunu, ancak Türkiye'nin ekonomisinde sağlanan başarılara da bağlı olduğunu belirten Serdengeçti, "Bizim bundan sonra bakmamız gereken geniş açılı yaklaşımlar ve uzun vadeli kalkınma olmalıdır. Bunun için döviz, faiz, borsa dar üçgeninin açılması gerekir" dedi.
'Kavram anlaşılmadı'
Türkiye'de sürdürülebilir büyüme kavramının henüz yeteri kadar anlaşılmadığına işaret eden Süreyya Serdengeçti, "Ne kadar sürdürülebilir büyüme sağlarsak AB'ye o kadar yaklaşırız" dedi. Bu çerçevede Merkez Bankası'nın bankacılık sektörü reformuna büyük önem verdiğine ve reform sürecinin sürmesi gerektiğine işaret eden Başkan Süreyya Serdengeçti, ekonomide kayıt dışının azaltılmasında rol oynayacak vergi ve sosyal güvenlik reformunun önemli olduğunu belirtti.