İşsizlik oranı 2008 yılında yüzde 11 oldu

İşsizlik oranı geçen yıl yüzde 11, tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 13.6. Oranın daha yüksek çıkmamasında krizin henüz ortada olmadığı ilk sekiz aylık veriler etkili oldu

İSTANBUL - Krizle birlikte rekor düzeylere ulaşan hatta ocakta yüzde 15.5 ile dünya sıralamasında ikinci sıraya çıkan işsizlik oranı 2008’in tamamında yüzde 11’e ulaştı.
Oranın daha yüksek çıkmamasında krizin henüz ortada olmadığı ilk sekiz aylık veriler etkili oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2008’de tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 13.6 olarak gerçekleşti.
TÜİK’in yayımladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması 2008 Yıllık Sonuçları’na göre, 2008 yılında çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre 778 bin kişi arttı, işsizlik oranı yüzde 11 oldu. Bir önceki yıl işsizlik oranı yüzde 10.3’tü. TÜİK verilerine göre geçen yıl Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus ise 823 bin kişilik artışla 69.724 milyon kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 778 bin kişilik artışla 50.772 milyon kişiye ulaştı. 

İşsiz sayısı 2.6 milyon

İstihdam edilenlerin sayısı 456 bin artarak 21.194 milyon kişiye ulaştı. Buna göre tarım sektöründe çalışan sayısı 149 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 307 bin kişi arttı.
Türkiye genelindeki işsiz sayısı ise bir önceki yıla göre 235 bin kişi artarak 2.611 milyon kişiye ulaştı. Buna göre işsizlik oranı 0.7 puanlık artışla yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı yüzde 12.8, kırsal yerlerde ise yüzde 7.2 oldu.
Tarım dışı işsizlik oranı ise, 2008’de bir önceki yıla göre 1 puanlık artışla yüzde 13.6 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfustaki işsizlik oranı ise, 2007’de yüzde 20 olurken 2008 itibarıyla bu oran yüzde 20.5’e yükseldi.
Genç nüfus arasındaki işsizlik oranı kentsel yerlerde yüzde 22.6’ya çıkarken, bu oran kırsal yerlerde yüzde 15.5 olarak gerçekleşti. Verilere göre, 2008 yılında istihdam edilenlerin yüzde 23.7’si tarım, yüzde 21’i sanayi, yüzde 5.9’u inşaat, yüzde 49.5’i ise hizmetler sektöründe oldu. 

İnşaatın yapısı değişmedi

Bu sonuçlara göre tarım ve sanayi sektörlerinde istihdam edilenlerin payları önceki yıla göre 0.2 puan artarken, hizmetler sektörünün payı 0.3 puan azaldı. İnşaat sektörünün payı ise değişmedi. İşgücüne katılma oranı 2008’de yüzde 46.9 olarak gerçekleşirken, bu oran kentsel yerlerde yüzde 45, kırsal yerlerde ise yüzde 51.4 oldu. İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 15.8 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi olurken, işsizliğin en düşük olduğu bölge yüzde 5.8 ile Doğu Karadeniz oldu.
En yüksek istihdam artışı 120 bin kişiyle Batı Anadolu Bölgesi’nde yaşanırken, en fazla istihdam azalışı ise 54 bin kişiyle Orta Anadolu bölgesi’nde gerçekleşti. Bu azalışın yüzde 79.6’sı tarım istihdamındaki azalmadan kaynaklandı. Aralık-Ocak-Şubat 2009 döneminde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 3.9 puan artışla yüzde 15.5; tarım dışı işsizlik 5.3 puan artışla yüzde 19 olmuştu. Her iki veri de tarihi en yüksek seviyeleri. (Radikal)