İşsizlik oranına yaz dopingi

Makro dengelerdeki iyileşmeye karşın çözülemeyen işsizlik sorunu, yaz aylarındaki daralma eğilimini temmuzda da sürdürdü. Temmuz ayı işsizlik oranı haziranda olduğu gibi yüzde 8.8 olarak gerçekleşti.


Büyütmek için tıklayınız
ANKARA - Makro dengelerdeki iyileşmeye karşın çözülemeyen işsizlik sorunu, yaz aylarındaki daralma eğilimini temmuzda da sürdürdü. Temmuz ayı işsizlik oranı haziranda olduğu gibi yüzde 8.8 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı 'Hanehalkı İşgücü Anketi'nin 'Haziran-temmuz-ağustos' dönemini kapsayan Temmuz 2006 sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon kişilik artışla 72 milyon 645 bin kişiye ulıaştı. Öte yandan kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 868 bin kişi artarak 51 milyon 701 bin kişiye tırmandı.
Tarım istihdamı daralıyor
Temmuz döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 30 bin kişi artarak 23 milyon 257 bin kişiye ulaştı. İşsiz sayısı ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 66 bin kişi azalarak 2 milyon 251 bin kişiye düştü. Tarım sektöründe çalışan sayısı 836 bin kişi azaldı, buna karşın tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 866 bin kişi arttı. İstihdamın yüzde 29.5'i tarım, yüzde 19'u sanayi, yüzde 6'sı inşaat, yüzde 45.5'i ise hizmetler sektörüyle sağlandı.
Önceki yılın aynı dönemine göre, tarım sektöründeki istihdam 3.6 puan daraldı, hizmetler sektöründe ise 2.8 puan arttı.
Kırsalda sorun sürüyor
Tarım dışı işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre bir puanlık düşüşle yüzde 11.7'ye indi. Bu oran erkeklerde, geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 puanlık düşüşle yüzde 10.2, kadınlarda 1.3 puanlık düşüşle yüzde 17.7 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı 0.3 puan azalırken, kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.8 puan azalışla yüzde 11.5'e düştü, kırsalda ise işsizlik oranı 0.4 puan artarak yüzde 5.1'e çıktı. İşsizlerin yüzde 70.9'u erkek, yüzde 55.4'ü lise altı eğitimlilerden oluştu. İstihdamda olanların durumu da benzer bir yapı gösteriyor. İstihdam edilenlerin yüzde 73.2'isi erkek, yüzde 26.8'i kadın, bunların yüzde 62'si lise altı eğitimli. İşsizlerin yüzde 35.5'i bir yıl ve daha uzun süredir iş ararken, yüzde 30.5'i 'eş-dost' vasıtasıyla iş arıyor. İşsizlerin yüzde 78.7'sini oluşturan 1 milyon 772 bin kişi daha önce bir işte çalışmadı.
İstihdam edilenlerin yüzde 55.5'i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 28.1'i kendi hesabına ve işveren, yüzde 16.4'ü ücretsiz aile işçisi konumunda. Ücretli olarak çalışanların yüzde 84.5'i sürekli bir işte çalışıyor. Çalışanların yüzde 3.3'ü ek iş yapıyor. Çalışanların yüzde 4.9'u işini değiştirmek veya ek iş yapmak istiyor.
TÜİK verileri temmuzda, kayıtdışı istihdam edilenlerin oranı, önceki yılın aynı dönemine göre iki puanlık azalışla yüzde 50.5 olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre tarım sektöründeki kayıt dışılık yüzde 88.6'dan yüzde 88.5'e düşerken, tarım dışı sektörde kayıt dışılık oranı değişmeyerek yüzde 34.7 oldu.
Kentte durum daha kötü
Temmuz döneminde işgücüne katılma oranı da yüzde 49.3 oldu. Temmuzda, tarım sektöründeki daralmanın da etkisiyle Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre bir puanlık bir düşüş gösterdi. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 1.3 puanlık bir azalışla yüzde 72.7, kadınlarda 0.5 puanlık düşüşle yüzde 26.4 oldu. Kentsel yerlerde işgücüne katılma oranı 0.3 puanlık azalışla yüzde 45.8, kırsal yerlerde de 1.5 puanlık azalışla yüzde 55.5 oldu.


Eğitimlilerde katılım yüksek
Toplam işgücünün yüzde 18.9'unu 15-24 yaş grubundakiler oluştururken, lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı yüzde 48.7 iken yüksekokul mezunlarında bu oran yüzde 77.7 olarak hesaplandı. Lise altı eğitimlilerde erkeklerin işgücüne katılma oranı yüzde 72.5 iken, kadınlarda sadece 23.9 oranında bulunuyor. Lise mezunu erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 74.2 , kadınlarda yüzde 31.2 oldu. Yüksekokul ve fakülte mezunlarında, erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 84.1 iken, kadınlarda yüzde 67.4 olarak ölçüldü.
1.3 milyon kişi işe başlamış
Temmuzda 1 milyon 314 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olarak belirlenirken, bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 5.6 oldu. Mevcut işsizlerin yüzde 15.2'sini oluşturan 343 bin kişi ise temmuzda işten ayrıldı.
İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 30.8'i 25-34 yaş grubunda. Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 24.1'i sanayi, yüzde 42.5'i hizmetler, yüzde 17.5'i inşaat sektöründe, yüzde 15.8'i ise tarım sektöründe.