İşsizlik yine en büyük sorun

Avrupa Birliği'nin kamuoyu araştırmalarını yansıtan Eurobarometre, 2004 sonu verilerine dayandırarak yaptığı nihai değerlendirmesini yayımladı.

BRÜKSEL - Avrupa Birliği'nin kamuoyu araştırmalarını yansıtan Eurobarometre, 2004 sonu verilerine dayandırarak yaptığı nihai değerlendirmesini yayımladı.
Eurobarometre raporuna göre hayatından çok memnun olan Türklerin oranı yüzde 27, memnun olanlar yüzde 44, hiç memnun olmayanlar ise yüzde 12. Beş yıl öncesiyle karşılaştırıldığında ülkenin durumunun iyileştiğini düşünenlerin oranı yüzde 45 olurken gelecekte bu iyileşmenin devam edeceğini düşünenlerin oranı yüzde 53 oranını yakaladı. Araştırmaya katılanların yüzde 73'ü Türkiye'nin AB üyeliğinin ülkeye yarar sağlayacağını düşünüyor.
Kendini Avrupalı hisseden az
Eurobarometre raporu Türkiye'nin en önemli iki sorununun da işsizlik (yüzde 74) ve ekonomi (yüzde 46) olarak algılandığını ortaya koyuyor. Araştırmada eğitim (yüzde 71), ekonomi (yüzde 69) ve sağlık (yüzde 69) alanında AB'nin katkısı olumlu olarak nitelendirilirken, 'endişe' olarak Türkçenin daha az kullanılması (yüzde 59), Türk Lirası'ndan vazgeçilmesi (yüzde 57) ve organize suç ve uyuşturucunun yaygınlaşması (yüzde 57) sıralanıyor. Araştırma kendisini 'sadece Türk' olarak niteleyenlerin oranının yüzde 72 olduğunu ortaya koyarken 'Türk ve Avrupalı' hissedenlerin oranının yüzde 24'te kaldığını gösteriyor.