İşsizlik yüzde 11.3'e geriledi

İşsizlik yüzde 11.3'e geriledi
İşsizlik yüzde 11.3'e geriledi
Türkiye'de Eylül döneminde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 puan düşerek yüzde 11,3 oldu. İşsizlik oranı bir önceki yıl aynı dönemde yüzde 13,4 seviyesinde idi.

Türkiye 'de, eylül döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 953 bin kişi arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ), Hanehalkı İşgücü Araştırması, “2010 Eylül Dönemi Sonuçlarına (Ağustos, Eylül, Ekim 2010)” göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 801 bin kişilik artış ile 71 milyon 508 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) 856 bin kişi artarak 52 milyon 718 bin kişiye ulaştı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜKSELDİ
Bu yılın eylül döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puanlık artışla yüzde 49,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık azalışla yüzde 71,1, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla yüzde 27,9 oldu. 

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında toplam işgücünün yüzde 17,7'sini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı erkekler için yüzde 69,9, kadınlar için yüzde 24,3 oldu. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 84,2 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 70,8 düzeyinde gerçekleşti.

İSTİHDAMDA SANAYİ SEKTÖRÜNÜN PAYI 0,6 PUAN ARTTI
Geçen yıl Eylül döneminde 22 milyon 20 bin kişi istihdam edilirken, bu yıl aynı dönemde sayı 22 milyon 973 bin kişiye çıktı.
İstihdamın sektörel kompozisyonuna bakıldığında, sanayi sektörünün, istihdam edilenler içindeki payının 0,6 puan, inşaat sektörünün payının 0,2 puan, tarım sektörünün payının 0,5 puan arttığı, hizmetler sektörünün payının ise 0,9 puan azaldığı gözlendi. 

Buna göre, bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 261 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı da 692 bin kişi arttı.
Eylül 2010 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 26,6'sı tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 47,7'si hizmetler sektöründe yer aldı.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 14,2'Sİ ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİSİ
Eylül döneminde istihdam edilenlerin yüzde 71,7'sini erkek nüfus oluşturdu. Öte yandan istihdam edilenlerin yüzde 59,5'ini lise altı eğitimliler, yüzde 60,8'i ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 25'i kendi hesabına veya işveren, yüzde 14,2'si ise ücretsiz aile işçilerinden meydana geldi. 

İstihdam edilenlerin yüzde 59'unu 10 kişiden az çalışanı bulunan işyerlerinde, yüzde 2,5'inin ek bir işte çalıştığı, yüzde 2,8'inin mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak iş aradığı tespit edildi. Ücretli olarak çalışanların yüzde 87,4'ü sürekli bir işte istihdam ediliyor.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM, YÜZDE 44 OLDU
Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puanlık azalışla yüzde 44 olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 87,2'den yüzde 85,5'e, tarım dışı sektörlerde yüzde 30,9'dan yüzde 29,3'e geriledi.

5 GENÇTEN 1'İ İŞSİZ
2010 Eylül döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 462 bin kişi azalarak, 2 milyon 934 bin kişiye düştü.
İşsizlik oranı ise 2,1 puanlık azalışla yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,3 puanlık gerilemeyle yüzde 13,9, kırsal yerlerde ise 1,5 puanlık düşüşle yüzde 6,3 oldu.
Genç nüfusta işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 3,1 puanlık azalışla, yüzde 21,2'ye geriledi. Buna göre, yaklaşık her 5 gençten biri işsiz. 

Bu dönemde işsizlerin yüzde 30,8'i eş-dost vasıtasıyla iş aradılar. İşsizlerin yüzde 86,5'i (2 milyon 538 bin kişi) daha önce bir işte istihdam edildiler. Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 50,6'sı hizmetler, yüzde 22,2'si sanayi, yüzde 17'si inşaat, yüzde 7,3'ü tarım sektöründe çalıştılar, yüzde 2,9'u ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı. 

İşsizlik gerekçelerine bakıldığında da işsizlerin yüzde 27,6'sı çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 16'sını işten çıkarılanlar, yüzde 17,8'ini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 7,4'ünü işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 8,6'sını ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 12,1'ini öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 10,5'ini ise diğer nedenler oluşturdu.

TÜİK araştırmasına göre, Eylül 2010 döneminde 1 milyon 883 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 8,2 olarak tespit edildi, işe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 27,9'u 25-34 yaş grubunda yer aldı.
Söz konusu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 18,9'u sanayi, yüzde 35,2'si hizmetler, yüzde 19,6'sı inşaat sektöründe, yüzde 26,3'ü ise tarım sektöründe işe başladı. Mevcut işsizlerin yüzde 16,5'ini (483 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ GÖSTERGELER
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergelerine bakıldığında 2010 yılı Eylül döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 4 bin kişilik, işsiz sayısında ise 30 bin kişilik azalış gözlendi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 48,4, istihdam oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 42,7, işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 11,8 olarak gerçekleşti.

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor. (AA)

bigPara.com

  ETİKETLER:

  Türkiye

  ,

  YAŞ

  ,

  TÜİK