İşsizlikte değişen bir şey yok

Ocak-şubat-mart dönemini kapsayan üç aylık işsizlik oranı yüzde 11.7 olarak tahmin edildi.

ANKARA - Ocak-şubat-mart dönemini kapsayan üç aylık işsizlik oranı yüzde 11.7 olarak tahmin edildi. DİE'nin 'her ay' açıkladığı hane halkı işgücü anketi'nin ocak-şubat-mart dönemini kapsayan Şubat 2005 sonuçlarına göre, bu dönemde işgücüne katılım oranı ise yüzde 46.8 oldu. İşsizlik oranı da kentlerde yüzde 13.9, kırda yüzde 8.5 olarak belirlendi.
Kayıt dışı azaldı
Hane halkı işgücü anketi sonuçları, 2005 yılından itibaren hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınarak her ay açıklanmaya başlandı. Sonuçlar, ilgili üç aylık dönemin ortasındaki ay adıyla anıldığı için şubat ayı verileri, ocak, şubat ve mart aylarını içeren üç aylık dönemi kapsıyor.
Türkiye'de Şubat 2005 itibarıyla yüzde 11.7 olan işsizlik oranı, ocak ayına kıyasla 0.2 puan arttı. Buna karşılık 2004 ilk çeyreğinde yüzde 12.4 olan işsizlik oranına göre 0.7 puan geriledi. İşsizlik oranı, bu yılın ocak ayında ise yüzde 11.5 olarak hesaplanmıştı. Ankete göre, Türkiye'de istihdam edilen 20.84 milyon kişinin yüzde 49'u kayıt dışı çalışıyor. Geçen yılın ilk çeyreğinde çalışan 19.9 milyon kişinin yüzde 50.6'sı kayıtdışıydı.
Türkiye'de toplam işgücü nüfusu 23 milyon 588 bin olarak hesaplanırken, istihdam edilenlerin 11 milyon 852'si kentte, 8 milyon 986 bini ise kırda bulunuyor.
Türkiye'de 2 milyon 750 bine ulaşan toplam resmi işsiz sayısının 1 milyon 920 bini kentlerde, 831 bini kırsal bölgede belirlendi. Genç nüfusta işsizlik oranı, Türkiye genelinde yüzde 21.8 olarak belirlenirken kentlerde bu oran yüzde 24.7, kırsal bölgede ise 17.7 oldu. Herhangi bir işgücüne dahil olmayanların sayısı da, 115 bin artışla 26 milyon 865 bin kişi olarak belirlendi.
Çalışan 20.8 milyon kişinin 3 milyon 4 bini kamu sektöründe, 17.8 milyonu ise özel sektörde istihdam edilirken 15.5 milyonu erkeklerden, 5.3 milyonu kadınlardan oluştu.