İşsizlikte yaz dönemi 'indirimi'

Ekonomideki olumlu gelişmelere karşın yüzde 10'larda seyreden işsizlik oranı mayısta ancak yüzde 8.8'e geriledi. İşsizlik oranı geçen yılın mayıs ayına göre azalırken, istihdamda tarımdan hizmetler sektörüne yöneliş belirginleşti.


Büyütmek için tıklayınız
ANKARA - Ekonomideki olumlu gelişmelere karşın yüzde 10'larda seyreden işsizlik oranı mayısta ancak yüzde 8.8'e geriledi. İşsizlik oranı geçen yılın mayıs ayına göre azalırken, istihdamda tarımdan hizmetler sektörüne yöneliş belirginleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketi'nin nisan-mayıs-haziran dönemini kapsayan, Mayıs 2006 sonuçlarına göre, Türkiye genelinde işsiz sayısınının bu yıl mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, 79 bin kişi azalarak 2 milyon 215 bin kişiye düştü. Mayısta Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 16 bin kişilik artışıyla 72 milyon 485 bin kişiye, kurumsal olmayan grup ise 866 bin kişi artarak 51 milyon 561 bin kişiye çıktı.
Tarımdan kaçış sürdü
Mayıs itibarıyla istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 139 bin kişi artarak 22 milyon 860 bin kişiye ulaştı. Tarım sektöründen kaçış devam ediyor. Bu sektörde çalışan sayısı 778 bin kişi azaldı, buna karşın başta turizm tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 917 bin kişi arttı. Bu dönemde, istihdam edilenlerin yüzde 28.4'ü tarım, yüzde 18.7'si sanayi, yüzde 5.8'i inşaat, yüzde 47.1'i ise hizmetler sektöründe bulunuyor. Önceki yılın aynı dönemine göre, tarım sektöründeki istihdam 3.6 puan azaldı, hizmetler sektörü istihdamı ise 2.9 puan arttı.
Kentlerde istihdam arttı
İşsizlik oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0.4 puanlık azalışla yüzde 8.8 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 11 olarak gerçekleşirken, kırsal yerlerde 0.2 puanlık artışla yüzde 5.7 oldu. Türkiye'de tarım sektörü dışındaki işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 puanlık bir düşüşle yüzde 11.5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde, geçen yılın aynı dönemine göre 0.8 puanlık düşüşle yüzde 10.6, kadınlarda 2.2 puanlık düşüşle yüzde 15.1 olarak hesaplandı.
Bu dönemdeki işsizlerin 74.8'i erkek nüfustan oluşuyor, yüzde 59.3'ü lise altı eğitimli durumda bulunuyor. Bunların yüzde 38,4'ü bir yıl ve daha uzun süredir iş ararken, işsizler sıklıkla (yüzde 30.3) 'eş-dost' vasıtasıyla iş arıyor. İşsizlerin yüzde 79.7'nin (1 milyon 765 bin kişi) daha önce bir işte çalıştığı belirlenirken, bunların yüzde 48.1'i hizmetler, yüzde 26.8'i sanayi, yüzde 16'sı inşaat, yüzde 9.1'i ise tarım sektöründen gelenlerden oluştu. Bu dönemde istihdam edilenlerin yüzde 73.1'i erkek, yüzde 26.9'u kadın nüfustan oluşurken, bunların yüzde 61.6'sı lise altı eğitimli durumda bulunuyor.
Toplam işgücünün yüzde 18'ini 15-24 yaş grubundakiler oluştururken, lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı yüzde 47.6 iken yüksekokul mezunlarında bu oran yüzde 79.1 olarak hesaplandı. Lise altı eğitimlilerde erkeklerin işgücüne katılma oranı yüzde 71.2 iken, kadınlarda sadece 23. Lise ve dengi okul mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 73.7, kadınlarda yüzde 31.4 oldu. Yüksekokul ve fakülte mezunlarında, erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 85.1 iken kadınlarda yüzde 69.4 olarak belirlendi.
Ek işte çalışıyorlar
İstihdam edilenlerin yüzde 55.9'u ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 28.5'i kendi hesabına ve işveren, yüzde 15.6'sı ücretsiz aile işçisi. Ücretli olarak çalışanların yüzde 85.8'i sürekli bir işte çalışıyor. Bu arada çalışanların yüzde 3.9'unun ek bir işi bulunuyor. Çalışanların yüzde 5.2'si, mevcut işini değiştirmek istiyor ya da ek iş arıyor.
Kayıt dışı hâlâ yüksek
Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, kayıt dışı istihdam edilenlerin oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 2.1 puanlık azalışla yüzde 49.4 oldu. Tarım sektöründeki kayıt dışılık yüzde 88.4'ten yüzde 87.5'e, düşerken , tarım dışı sektörde kayıt dışılık oranı ise yüzde 34.1'den yüzde 34.3'e çıktı.
İşgücüne katılma oranı da mayısta yüzde 48.6. Tarımdaki daralmanın da etkisiyle işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0.7 puan düştü. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.9 puanlık bir azalışla yüzde 71.9, kadınlarda 0.4 puanlık bir düşüşle yüzde 25.8'e indi. Kentsel yerlerde işgücüne katılma oranı 0.1 puan artarak yüzde 45.6, kırsal yerlerde 1.5 puanlık azalışla yüzde 53.9 oldu.
Mayısta 1 milyon 192 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olarak belirlenirken, bunun toplam istihdamdaki oranı yüzde 5.2. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 35.5'i 25-34 yaş grubunda. Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 22'si sanayi, yüzde 8.7'si hizmetler, yüzde 21.7'si inşaat , yüzde 17.5'i tarım sektöründe. Mevcut işsizlerin yüzde 10.7'sini (237 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.