İstanbul 'batık kredi cenneti' seçildi

İstanbul 'batık kredi cenneti' seçildi
İstanbul 'batık kredi cenneti' seçildi

Tüketici kredilerinde en fazla takibe düşen il 1 milyar 10 milyon 232 bin TL ile yine İstanbul olurken, onu 169 milyon 365 bin TL ile Ankara izledi.

Bankacılık sektörü 12 milyar 292 milyon TL kredisini geri alamadı. BDDK'nın takipteki alacaklarının yarısından fazlası İstanbul'daki işletmelerin ve vatandaşların kredisini ödememesinden kaynaklandı
Haber: SONGÜL SELVİ / Arşivi

ANKARA - Bankacılık sektörünün patronu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ), bankaların bir türlü tahsil edemediği takipteki alacaklarının haritasını çıkardı. Takipteki kredilerin yarısından fazlası İstanbul’da faaliyet gösteren işletmelerin ve vatandaşların kredilerini geri ödemekte güçlük çekmesinden ortaya çıktı. Kredi takibine en az düşen iller sıralamasında ise, ekonomik bakımdan geri olan Şırnak ve Bitlis dikkat çekti.
BDDK, Finansal Türkiye Haritasını oluşturdu. BDDK tarafından hazırlanan çalışmaya göre, bankacılık sektörü 12 milyar 292 milyon 57 bin TL kredisini geri alamadı. Takibe düşen bu alacaklardan yaklaşık 5 milyar 650 milyon TL’sini tekstil, taşıt, gıda, finansal kuruluşlar gibi ekonomik faaliyet gösteren sektörlerin kredilerini geri ödememesinden kaynaklandı. Kalan takipteki kredilerin ise 2 milyar 353 milyon 724 bin TL’si diğer tüketici krediler, 4 milyar 284 milyon 755 TL’si kredi kartlarından oluştu. 

Tüketici 2.5 milyar krediyi batırdı
Diğer tüketici kredilerinde durum da farklı olmadı. BDDK’nın verilerine göre, 2 milyar 353 milyon 724 bin TL tüketici kredisi zamanında ödenmeyerek takibe düştü. Bu kapsamda, tüketici kredilerden en fazla takibe düşen il 1 milyar 10 milyon 232 bin TL ile İstanbul olurken, bunu 169 milyon 365 bin TL ile Ankara, 146 milyon 396 TL ile İzmir ve 82 milyon 908 bin TL ile Antalya izledi.  Öte yandan hükümetin yeniden yapılandırmasına karşın kredi kartı borcunda da takibe düşme miktarındaki yükseklik dikkat çekti. Türkiye genelinde kredi kartlarında ise toplam 4 milyar 284 milyon 755 TL batık kredi oluşurken, bunun yaklaşık dörtte üçünü İstanbul’da kullanılan kredi kartlarından kaynaklandığı gözlendi. Bu kapsamda İstanbul’da kredi kartı harcamalarında toplam 3 milyar 200 milyon 637 bin TL borcun takibe düştüğü tespit edildi. Takibe düşen kredi kartı miktarının illere göre dağılımına bakıldığında ise Ankara’da 130 milyon 905 bin TL, İzmir’de 129 milyon 832 bin TL, Adana’da 67 milyon 859 bin TL olarak gerçekleşti. 

Tekstilci takibe alındı
BDDK hazırlamış olduğu raporla, takipte bulunan kredilerin hangi illerde ve hangi sektörlerde olduğuna ilişkin kapsamlı bir çalışma ortaya koydu. 
* Tekstil ve Tekstil ürünleri sektöründe toplam 1 milyar 830 milyon 91 TL kredi takibe düştü. Bu takibe düşen kredilerin içinde ilk sırada yer alan İstanbul’da 938 milyon 240 bin TL, Denizli’de 199 milyon 251 bin TL, Adana’da 146 milyon 490 bin TL, Bursa’da ise 134 milyon 990 bin TL olarak gerçekleşti.
* Toptan Ticaret ve Komisyon sektöründe de toplam 1 milyar 819 milyon 731 bin TL kredi zamanında ödenmedi. Bu kapsamda İstanbul’da 631 milyon 729 bin TL, Ankara’da 223 milyon 172 bin TL, İzmir’de 201 milyon 419 bin TL, Kayseri’de 70 milyon 430 bin TL kredi takibe düştü. 
* İnşaat sektöründe ise 1 milyar 67 milyon 493 bin TL batık oluştu. Bu takipteki kredilerin 408 milyon 418 bin TL’si İstanbul, 336 milyon 680 bin TL’si Ankara, 50 milyon  97 bin TL’si Kocaeli, 40 milyon 114 İzmir’de ortaya çıktı. 
* Ziraat ve balıkçılık sektöründe ise 818 milyon 527 bin TL kredi geri dönüşümü zamanında yapılmazken, batık kredi miktarında diğer illere göre hep liste başında olan İstanbul tahtını İzmir’e bıraktı. İzmir’de 95 milyon 913 bin TL, İstanbul’da 47 milyon 827 bin TL, Ankara’da 29 milyon 118 bin TL, Şanlıurfa’da 28 milyon 296 bin TL, Adana’da ise 27 milyon TL batık kredi oluştu. 
* Gıda meşrubat ve tütün kredilerinde toplam 730 milyon TL takibe düştü. Bunun yine yaklaşık yarısı İstanbul’da gerçekleşti. Bu kapsamda İstanbul’da 311 milyon 939 TL, Ankara’da 85 milyon 945 TL, İzmir’de 66 milyon 284 bin TL, Antalya’da ise 26 milyon 432 bin TL tutarında gıda ve meşrubat kredisi takibe düştü.  

Otomobil alanlar dikkat!
* Otomobil ve taşıt kredilerinde toplam 511 milyon 887 bin TL takibe düştü. Bu takipteki taşıt kredisinden yaklaşık yarısı İstanbul’da yer aldı. İstanbul’da 204 milyon 162 bin TL, Ankara’da 46 milyon 491 bin TL, Antalya’da ise 26 milyon 105 bin TL batık taşıt kredisi oldu. 
* Metal ve İşlenmiş Maden sektöründe ise toplam 316 milyon 310 bin TL kredinin takibe düştüğü ortaya çıktı. Takipteki kredilerin en fazla gözlendiği illere bakıldığında İstanbul’da 153 milyon 751 bin TL, İzmir’de 37 milyon 614 bin TL, Ankara’da 21 milyon 164 bin TL, Kayseri’de ise 20 milyon 87 bin TL batık kredi ortaya çıktı. 
* Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında yer alan turizm sektöründe ise 258 milyon 364 bin TL batık kredi ortaya çıktı. Bu kredilerin toplam tutarıysa İstanbul’da 122 milyon 24 bin TL, Ankara’da 34 milyon 315 bin TL, Antalya’da 30 milyon 235 bin TL, Muğla’da ise 10 milyon 76 bin TL olarak gerçekleşti. 
* Ayrıca finansal kuruluşlar nezdinde toplam 120 milyon 906 bin TL kredinin takibe düştüğü görüldü. Bu kapsamda İstanbul’da 99 milyon 522 bin TL, Ankara’da 8 milyon 276 bin TL, Konya’da 1 milyon 903 bin TL ve Bursa’da ise 1 milyon 520 bin TL kredi batık durumuna düştü.


    ETİKETLER:

    BDDK