İstanbul kira, doğu gıdaya çalışıyor

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) '2003-2004 Hane Halkı Tüketim Harcamaları' anketi, İstanbul'da yaşayanların kiraya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayanların ise gıdaya çalıştığını ortaya koydu.

İSTANBUL - Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) '2003-2004 Hane Halkı Tüketim Harcamaları' anketi, İstanbul'da yaşayanların kiraya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayanların ise gıdaya çalıştığını ortaya koydu. 2003-2004 yılları Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarının birleştirilmesinden elde edilen sonuçlara göre, harcama grupları arasında, konut ve kirada yüzde 32.2 ile İstanbul, gıdada yüzde 47.3 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt ilk sırada yer aldı.
Ankete göre, bölgelerin toplam harcamalarına bakıldığında en yüksek ortalama harcama, 1265 YTL 80 YKr ile İstanbul'da, en düşük harcama ise 491 YTL 30 YKr ile Mardin, Batman, Siirt, Şırnak bölgesinde görüldü. 2003 ve 2004 yıllarında toplam 14 milyar 291.5 trilyon lira tutarında tüketim harcaması yapılırken, bunun yüzde 25'i sadece İstanbul bölgesinde gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde, Ankara, İstanbul ve İzmir'den oluşan üç büyük ilin toplam tüketim harcaması 5 katrilyon 747.6 milyar lirayı bulurken, bu tutar toplam harcama tutarının yüzde 40.2'sini oluşturdu.
Ulaşım üçüncü
Türkiye genelinde ise 2003-2004 yıllarını kapsayan dönemde toplam tüketim harcamaları içinde en yüksek oran yüzde 27.5 ile konut ve kira olurken bunu yüzde 26.9 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Toplam harcamalar içinde grupların payı alkollü içeceklerde yüzde 4.2, giyim ve ayakkabıda yüzde 6.5, mobilya, ev aletleri bakım ve hizmetleri yüzde 6.3, sağlık hizmetleri yüzde 2.3, ulaştırma yüzde 9.4, haberleşme 4.4, eğlence ve kültür yüzde 2.3, eğitim hizmetleri yüzde 2.1, lokanta ve oteller yüzde 4.3 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 3.8 oldu.
Öte yandan, aynı dönemde, hane halklarının tüketim amaçlı harcamaları arasında bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en yüksek payı yüzde 39'la gıda ve alkolsüz içecekler aldı. Bu bölgeyi yüzde 35.8 ile Doğu Anadolu Bölgesi, yüzde 34.4 ile Orta Anadolu Bölgesi izledi.
Bazı harcama grupları arasında en yüksek oranlar, alkollü içecekler, sigara ve tütünde yüzde 5.3 ile Orta Anadolu, giyim ve ayakkabıda yüzde 8.2 ile Doğu Anadolu bölgesi, konut ve kirada yüzde 28.4 oran ile Batı Anadolu oldu.
Doğuda eğitim unutuldu
Hanehalkı tüketim harcamalarında, Mardin'de en yüksek payı yüzde 47.3 ile gıda ve alkolsüz içecekler, bölgedeki en düşük harcama payını yüzde 0.2 ile eğitim hizmetleri aldı. Gıda harcamalarına en yüksek payı ayıran ikinci bölge ise yüzde 43.4 ile Van oldu.
Bu bölgedeki en düşük harcama payını yüzde 0.3 ile eğitim hizmetleri harcamaları alırken, bunu yüzde 0.7 ile sağlık harcaması izledi. İstanbul'da en yüksek payı yüzde 32.2 ile konut ve kira giderleri alırken, gıda ve alkolsüz içkilerin payı yüzde 20 ile ikinci en yüksek grubu oluşturdu. Eğitimin payı yüzde 3.1 olarak belirlendi. Ankara'da en yüksek payı yüzde 30.8 ile konut ve kira alırken, gıda ve alkolsüz içkiler yüzde 21.7 ile ikinci en yüksek harcama grubunu oluşturdu. Eğitimin payı yüzde 2.3 oldu.
İzmir'de yüzde 29.2 ile konut ve kira ilk sırayı alırken, gıda ve alkolsüz içkinin payı yüzde 21.6 ile ikinci en yüksek harcamaydı. Eğitimin payı yüzde 2.7 oldu. Bölge bazında en yüksek harcama alkollü içecek, sigara ve tütünde yüzde 6.2 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan, giyim ve ayakkabıda yüzde 8.8 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesi, konut ve kirada yüzde 32.2 ile İstanbul, sağlıkta yüzde 3.3 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, eğitimde yüzde 3.2 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ilk sırada yer aldı.