İstanbul'a da Şırnak'a da aynı hizmet

Ulaştırma Bakanlığı 'evrensel hizmet' tanımını genişletiyor. Sabit telefon dışında mobil operatörlere ve internet servis sağlayıcılara da 'evrensel hizmet' zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.
Haber: DİLEK GÜNGÖR / Arşivi

ANKARA - Ulaştırma Bakanlığı 'evrensel hizmet' tanımını genişletiyor. Sabit telefon dışında mobil operatörlere ve internet servis sağlayıcılara da 'evrensel hizmet' zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. İşletmecilerden kesilecek kaynaklar bir fonda toplanarak, doğuya yatırım yapılacak. Böylelikle, Doğu'daki vatandaşlar da batıdakilerle aynı hizmetten yararlanacak. Bakanlık, AB'ye uyum kapsamında çıkarılacak olan, doğu ve batının hizmetten eşit yararlanmasını öngören Evrensel Hizmet Fonu'na ilişkin yasa taslağını Başbakanlığa gönderdi.
Fon kurulmasına yönelik düzenleme daha önce elektronik haberleşme yasa taslağının içinde yer almıştı. Ancak 31 Mayıs'ta Telekom'un yüzde 55'lik blok satışı için yapılacak ihale öncesinde yasalaşmasını isteyen Bakanlık, fona ilişkin düzenlemeleri aynı bir taslak halinde başbakanlığa sundu. Yeni düzenleme, 'evrensel hizmet' tanımını genişletmeyi amaçlıyor. Telefon ve Telgraf Yasası'nda 'asgari hizmet' tanımı yapılıyor. Buna göre, ankesörlü telefon, acil hizmet telefon hizmetleri ve telefon rehberi asgari hizmet olarak sayılıyor. Ancak, AB ülkeleri dahil birçok ülkede internet dahi evrensel hizmet tanımında. Bu nedenle yeni taslakla, sabit telefon, ankesörlü telefon, telgraf, basılı rehber, acil telekomünikasyon hizmetleri, internet hizmetleri, mobil telefon ve kıyı emniyeti hizmetleri evrensel hizmet tanımı içine alınıyor. Bu hizmetleri veren işletmeci coğrafi konum ayrımı olmadan herkese eşit fiyattan hizmetlerini ulaştıracak.
Evrensel Hizmet Fonu kurulacak
Taslakla, evrensel hizmet konusunda yapılacak yatırımların karşılanması için fon oluşturulacak. Fonun gelirleri, Telekomünikasyon Kurumu'na ödenen yetkilendirmeye ilişkin kullanım ücretlerinin yüzde 2'si, mali yıl sonunda kurumun tüm giderlerinin karşılanmasından sonra kalan miktarın yüzde 50'si, Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilen işletmecilerden her yıl için bir önceki yılın net satış hasılatının yüzde 1'i, görev ve imtiyaz sözleşmeleri çerçevesinde işletmecilerden alınan Hazine payının yüzde 20'sinden oluşacak.
Daha önce 'evrensel hizmet' yükümlülüğü sabit telefon hizmeti veren operatörlere getiriliyordu. Yeni düzenlemeyle mobil telefon hizmeti veren operatörlere de fona katılma zorunluluğu gelecek. Fonla kamunun yatırım ihtiyacı her yıl azalacak, batıya hangi hizmet gidiyorsa doğuya da gidecek. Telekom Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Altaş, "Evrensel hizmet ile İstanbul ile Şırnak arasında ayrım kalmayacak. Mobil telefon hizmetlerinin de kapsama alınması planlanıyor. Böylece, İstanbul'a yapılan yatırımın aynısı Şırnak'a da yapılacak" dedi.