'İstanbul'da 2006 hedefini kasım ayında yakaladık, rekora gidiyoruz'

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Koç 2006'dan hayli memnun. Göreve 26 Eylül 2006'da getirilen Koç, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na atanan kendisinden önceki başkan Mehmet Akif Ulusoy'dan aldığı iyi mirası daha da ileriye...
Haber: RUHİ SANYER / Arşivi

İSTANBUL - İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Koç 2006'dan hayli memnun. Göreve 26 Eylül 2006'da getirilen Koç, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na atanan kendisinden önceki başkan Mehmet Akif Ulusoy'dan aldığı iyi mirası daha da ileriye götürmeyi hedefliyor.
İstanbul'da 2006 yılı vergi tahsilat hedefinin 30 Kasım'da aşıldığını belirten Koç şunları söyledi:
"2005 yılında, bütün Türkiye'de toplanan vergi gelirlerinin yüzde 40.28'i, yani 43 milyar 74 milyon 448 bin YTL.'si İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nca tahsil edildi. 2006 bütçesiyle bütün Türkiye'de 132 milyar 199 milyon YTL. vergi geliri toplanması hedeflendi. Buna göre 2006 yılında İstanbul'da bu rakamın yüzde 40.28'ini oluşturan miktarda yani 53 milyar 249 milyon 757 bin 200 YTL. tutarında vergi toplanması halinde, 2005 yılı oranı yakalanmış olacaktı. Halbuki, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nca tahsil edilen vergi gelirleri toplamı 30 Kasım 2006 tarihi itibarıyla 54 milyar 158 milyon 70 bin YTL.'ye ulaşmış bulunuyor. Böylece, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı mükelleflerinin ödemiş olduğu vergilerin, tüm Türkiye'de toplanan vergi gelirleri içindeki payı yüzde 40.28'den yüzde 43.00'e yükseldi, yani bir önceki yıla göre 3 puan arttı.
Tahakkuktaki payımız Türkiye toplamında yüzde 42, tahsilat yüzde 43. Yani bu dönemde yalnızca vergi üretilmekle kalmamış, ayrıca bu üretilen vergi yani tahakkuk ettirilen vergi tahsil edilmiş. Bu demek oluyor ki İstanbul tahakkuk ettirdiği vergileri toplamakta çok gayretli. Zaten tahsilat oranının yüzde 99 olması bunu gösteriyor. Yani bir ay ilave kâra çalışacağız ve bir rekora gidiyoruz"
İstanbul'daki vergi tahsilatının Türkiye'deki toplam vergi tahsilatı içindeki payı 1990 yılında yüzde 37 gibi düşük bir oran imiş. Yıllar içinde denetim etkinliğinin artışıyla bu oran da yükselmiş ve genelde yüzde 40 civarına oturmuş. Ancak bu oran 2003 yılında yüzde 43.82 ile tavan yapmış. Aralarında çok büyük şirketlerin de bulunduğu mükellefin vergi dairelerine çağrılarak 'beyanınızı yenileyin' baskısıyla karşılaştığı bu yılın ardından gerileme başlamış ve oran 2005 yılında yüzde 40'a inmiş. Yani diğer bir deyişle mükellef bunu 2004 ve 2005 yıllarında tolore etmiş. İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Koç'un 2007'ye ilişkin mesajları şunlar:
İhbarı, şikâyeti www.ivdb.gov.tr'ye yapın: Vergi kaçakçılığı vb. konularda ellerinde somut bilgi ve belge olanlar, ihbar ve şikâyetlerini www.ivdb.gov.tr adresini kullanarak elektronik posta vasıtasıyla gönderebilir.www.ivdb.gov.tr adresinde yer alan 'İhbar ve Şikâyet' bölümü kullanılarak, vergiye ve vergi idaresine ait konulardaki ihbar ve şikâyetlerin, herhangi bir kişi ile muhatap olmaksızın, internet ortamında ve kolay bir şekilde İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na iletilebilmesi sağlandı. İnternet aracılığıyla gönderilen ihbar ve şikâyetler, mektup, telefon vb. diğer yollarla gelen ihbar ve şikâyetlere göre daha nitelikli, detaylı ve incelendiğinde sonuç alınabilir mahiyettedir.
Posta, telefon vb. yollarla iletilen ihbar ve şikâyetlerde vatandaşlarımız gerçek kimlik veya adreslerini açıklamak istemediği için, ihbarda bulunan vatandaşla tekrar irtibat kurmak gerektiğinde kendilerine ulaşılamıyordu. Halbuki e-mail ile ihbar veya şikâyette bulunan vatandaşlarımıza gerektiğinde e-mail adreslerinden rahatlıkla ve posta masrafı ödenmeksizin
ulaşılabiliyor. Ayrıca ihbarı yapan vatandaş ihbar tazminatı isteyip istemedğini de e-maile yazabilir. Vatandaş ihbarıyla ilgili gelişmeleri aynı sistemle izleyebilir. Biz bunu demo olarak koymuştuk ama ama çok fazla ihbar gelince sistemi bazı eksikliklerine rağmen devreye soktuk. 1 Ocak'tan itibaren ihbar ve şikâyet sistemini tam anlamıyla devreye sokuyoruz.
Vergi konusundaki her türlü talebin, doğrudan doğruya İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na iletilmesi, mükelleflerimizin çok daha çabuk sonuç almalarına yardımcı olacak. Daha önce malmüdürlükleri, döner sermaye saymanlıkları vb. diğer birimler ile birlikte İstanbul Defterdarlığı çatısı altında hizmet vermekte olan vergi dairelerimiz, 16 Eylül 2005 tarihinden bu yana Defterdarlık çatısından ayrılıp, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı şeklinde yeniden örgütlenerek hizmete başladı. Vergi daireleri dışındaki birimler ise önceden olduğu gibi yine İstanbul Defterdarlığı'na bağlı olarak hizmet veriyor. Buna rağmen, hâlâ çok sayıda vatandaşımızın, vergi konusundaki ihbar ve şikâyetlerini doğrudan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na iletmek yerine İstanbul Defterdarlığı aracılığıyla ilettikleri görülüyor. Halbuki, vergiye ilişkin konularda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'mıza direkt iletilen talepler, önce Defterdarlığa, oradan da Vergi Dairesi Başkanlığı'mıza iletilen taleplere göre çok daha hızlı bir şekilde değerlendirilip sonuçlandırılabiliyor.
Gayrimenkulde 112 bin mükellefi inceliyoruz: Bu sektörde 112 bin mükellefi inceliyoruz. Yüzde 18 oranında KDV ödememek amacıyla, 150 metrekareden büyük konutları değişik yöntemler kullanarak 150 metrekareden küçükmüş gibi gösteren inşaat firmalarını inceliyoruz. Bunun için de dubleksleri, triplekslerin her katı ayrı daireymiş gibi gösteriliyor, yan yana iki daire aradan duvar kaldırılarak büyütülüyor. Satın aldıkları gayrimenkulü, satın alınma tarihinden itibaren 4 yıl geçmeden sattıkları halde elde ettikleri kazancı beyan etmeyenleri, sattıkları gayrimenkulleri, kullanılan konut kredisi tutarının altında gösteren inşaat firmalarını, yakından takip ediyoruz. Bu arada bankalardan konut kredisi kullanan vergi mükelleflerinin beyanlarına da bakıyoruz.
Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanunu'nun 3.maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu belirtiliyor. Bu durumda, vergilendirmede konutların ve diğer gayrimenkullerin tapuda, ruhsatta veya başka belgelerde gösterilen değeri veya metrekaresi değil, gerçek değeri ve metrekaresi esas alınacak. Bu nedenle, sadece vergi ödemek gibi bir seçenek varken, verginin yanında gecikme faizi ve ceza da ödemek durumunda kalmak istemeyen mükelleflerimizi, kendileri hakkında herhangi bir işlem başlatılmadan önce, en yakın vergi dairesine başvurarak pişmanlıkla beyanname vermeye davet ediyoruz. Zira, bir kez vergi dairesince işlem başlatıldıktan sonra mükelleflerimizin pişmanlık hükümlerinden yararlanmalarına imkân yok. Elemanlarımız çeşitli kaynaklardan yeni projeleri inceliyor.
Fiş ve faturanın sahteliğini araştırın: Vergi iadesinden yararlanmak isteyenlerin bu amaçla aldıkları fatura, fiş vb. belgelerin geçerli olup olmadığını, alışveriş yaptıkları bir kişi veya kuruluşun vergi mükellefiyetinin bulunup bulunmadığını, www.ivdb.gov.tr adresinden öğrenmeleri mümkün. 2006 yılındaki çalışmalarda, vergi iadesinde kullanılan belgelerden toplam 125 milyon 674 bin 654 YTL. tutarındaki 3 milyon 331 bin 733 belgenin geçersiz olduğu anlaşıldı. Yine vergi iadesinde kullanılan belgelerden toplam 1 milyon 69 bin 862 YTL. tutarındaki 25 bin 932 adedinin sahte olduğu tespit edildi. Bu çalışmalar sonucunda haksız ödenmesi engellenen vergi iadesi tutarı ise 8 milyon 872 bin 116 YTL.. Vergi iadesi almak için başvuracak vatandaşlarımızın, yasal yaptırımlarla karşılaşmamaları için, kullandıkları belgelerin sahte olup olmadığına veya geçerli olup olmadığına özellikle dikkat etmelerini istiyoruz. Aldığı fiş ve faturanın sahte olduğunu fark eden mükelleflerimiz durumu bildirirlerse kovuşturmayla karşı karşıya kalmayacaklardır.
www.ivdb.gov.tr adresini ziyaret ederek "Mükellefiyet Araştırma" bölümünü kullanan vatandaşlarımızın alışveriş yaptıkları bir kişi veya kuruluşun İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na bağlı Vergi Daireleri nezdinde mükellefiyetinin olup olmadığını rahatlıkla öğrenebilmeleri mümkün.
Taşıtınızın vergi borcuna bakın: Vergisel yönden herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmak istemeyen taşıt aracı sahiplerinin, www.ivdb.gov.tr adresini ziyaret etmelerinde fayda var. www.ivdb.gov.tr adresimizdeki "Motorlu Taşıtlara Ait Vergiler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde, yaklaşık 2,5 milyon motorlu aracın bulunduğu İstanbul'da vatandaşlarımızın sık sık muhatap oldukları birçok soru ve sorunun cevabına yer veriliyor.
Hakkınızda tebligat olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz: Mükelleflerimizin vergi vb. borçları dolayısıyla vergi dairesinde bulunan adreslerine tebligat yapılmaya çalışılmakta, ancak adres değişikliği vb. nedenlerle kendilerine ulaşılamıyor. Bu durumda, vergi dairesinin
ilan tahtasında veya mahalli ya da ulusal gazetelerde ilan verilmesiyle mükelleflerimizin vergi borçları kendilerine tebliğ edilmiş sayılıyor. Ancak bazı mükelleflerimizin kendileri hakkında yapılan bu tür
ilanlardan haberdar olamadığı da bilinen bir gerçek. İşte bu nedenle internet sitemize 'İlanen Yapılan Tebliğler' bölümü eklendi. Vatandaşlarımız, zaman zaman bu bölümü kullanarak, haklarında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nca vergi dairesi ilan tahtasında veya mahalli ya da ulusal gazetelerde ilanen tebligat yapılıp yapılmadığını kolaylıkla öğrenebilir.
Aylık İVDB Bülteni'ni inceleyin: www.ivdb.gov.tr adresinde yer alan "AYLIK İVDB BÜLTENİ" ile mükelleflerimizin İstanbul'da vergi konusundaki gelişmeleri izlemeleri mümkün hale geldi. Sözü edilen bültende, aylar itibariyle işe yeni başlayan veya işi bırakan mükellef sayıları, haciz konulan ve satılan araç sayıları, denetim sonuçlarını, vergi gelirlerimizi, vergilerin türleri itibarıyla dağılımını, toplam vergi gelirleri içinde İstanbul'un payı gibi bilgiler vatandaşın hizmetine sunuluyor.
3.6 milyar YTL'lik fatura çıktı
Mehmet Koç, Türkiye'de Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 16 Eylül 2005 tarihinde kurulduğunu belirterek şunları söyledi:
"Ancak kanun mayıs ayında çıktı. Dolayısıyla 2005 yılı mayısından itibaren hatta nisanından itibaren vergi memurları, elemanlarımız bir tedirginlik yaşadı. Ne olacak, kim geliyor, kim gidiyor, ben ne olacağım, başka daireye mi gönderileceğim gibi. Bazı verimsizlik ve yoğunlaşamama olayları yaşandı. Bu açıdan, o dönemin biraz uzun tutulmasının maliyeti vergi tahsilatında üç puandır toplamda. Üç puan çok ciddi bir orandır burada. Hesaplarsak 43 milyar YTL'nin yüzde 40 yaptığı bir yerde, ortalama her bir puan 1.2 milyar YTL'ye denk düşüyor. Dolayısıyla bu olayın İstanbul'a ve Türkiye'ye verdiği vergi kaybı 3.6 milyar YTL'yi buldu."
Acarkent'te vergi incelemesi sürüyor
Mehmet Koç, kamuoyunun gündemine yerleşen Acankent'te vergi incelemesinin devam ettiğini belirtti. Acarkent incelemesinin 'rutin' bir inceleme olduğunu belirten Koç şunları söyledi: 'Rutin incelemelerimiz çerçevesinde önemli miktarda vergi geliri yaratması mümkün her alanı inceliyoruz. Acarkent'i yapan Acar İnşaat da böyle bir şirket. Zaten incelememiz vardı, gazetelerde haberler çıkmaya başladı. Ardından eski bir çalışanın ihbarı geldi. Yani o incelememiz ihbarlardan ve haberlerden önce başlamıştı ve şimdi devam ediyor. Yine Kemer Country'deki olay da daha önceden başlatılmış bir incelemedir. Eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı ile ilgili bir ev alındı, satıldı gibi bir olay oldu. O dönemde biz bunu ihbar kabul edip, o bölgede inceleme başlattık. Yani bizim gayrimenkul sektöründeki incelemelerimiz ihbar gelse de gelmese de devam eden incelemeler."Acarkent'te inceleme sürüyor.
'Yurtdışı çıkışta mağduriyeti önledik'
'Vergi borçları dolayısıyla haklarında konulan yurtdışı çıkış yasağından ancak havalimanlarında haberi olan mükelleflerimizin mağdur olmaları önlendi. Vergi borcu belli bir tutarı (2006 yılı için 25.000 YTL) aşan mükelleflerimiz hakkında, Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile yurtdışı çıkış
yasağı uygulanıyor. 13 Aralık 2006 itibarıyla haklarında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nca yurt dışı çıkış yasağı konulan kişi sayısı 29.703.
Ancak bunlardan önemli bir kısmının, özellikle yöneticisi veya ortağı oldukları şirketlerin borçlarından dolayı haklarında yurtdışı
çıkış yasağı konulan mükelleflerimizin, haklarında yurtdışı çıkış yasağı konulduğundan haberleri olmayabiliyor ve bu durum havalimanlarında istenilmeyen mağduriyetleri beraberinde getiriyor. İşte bu mağduriyetleri önlemek amacıyla, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.ivdb.gov.tr adresinde yeni bir bölüm açtık.
www.ivdb.gov.tr adresine girerek 'Yurtdışı Çıkış Yasağı Sorgulama' butonunu kullanan mükelleflerimiz, haklarında İstanbul Vergi Daireleri tarafından konulmuş yurtdışı çıkış yasağı bulunup bulunmadığını kolaylıkla öğrenebilecek ve vergi borcu sorunlarını havalimanına gitmeden önce çözüme kavuşturarak mağdur olmayacaklar.