'İstihdam vergisini azaltın'

Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti, sürdürülebilir istihdam için istihdam yaratacak politikalar izlenmeli, üretim süreci uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek düzeye çıkarılmalı...

ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti, sürdürülebilir istihdam için istihdam yaratacak politikalar izlenmeli, üretim süreci uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek düzeye çıkarılmalı, istihdam vergileri azaltılmalı, kayıt dışı kayda alınmalı, verimlilik artışları sürdürülmeli, eğitim politikaları ile Avrupa İstihdam Stratejisi'ne uyumlu politikalar izlenmesi gerektiğini belirtti.
Serdengeçti, dün Bakanlar Kurulu'na, 'Ekonomik Görünüm' isimli sunum yaptı. Sunumda, enflasyonla mücadelede önemli mesafe alındığı belirtildi. Sunuma göre, enflasyon-döviz kuru geçişkenliği azaldı ve döviz kurundaki değişikliklerin fiyatlara geçiş etkisi zayıf ve gecikmeli hale geldi. Serdengeçti şu noktalara vurgu yaptı:
İstihdamsız büyüme bir geçiş süreci: İşsizlik dünyada da sorun. İstihdamsız büyüme bir geçiş süreci. Türkiye ekonomisi gelişmekte olan diğer ekonomilerde olduğu gibi, emek-yoğun yatırım yapısından, sermaye-yoğun yatırım yapısına doğru ilerliyor. Geçmişte işgücü fazlasını istihdam eden kamu bu işlevini bıraktı. İstihdam artık özel sektör kaynaklı. İşgücü piyasasının geçmişten gelen yapısal sorunları iyileşmeyi yavaşlatıyor. Sorunların tespiti, çözümün ne olması gerektiğini de kendiliğinden ortaya çıkarıyor.
Verimlilik artışı sürmeli: Sürdürülebilir istihdam artışı için istihdam yaratacak politikalar izlenmeli, üretim süreci uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek düzeye çıkarılmalı, istihdam vergileri azaltılmalı, kayıt dışı kayıt altına alınmalı, verimlilik aratışları sürdürülmeli, eğitim politikaları ile Avrupa İstihdam Stratejisi'ne uyumlu politikalar izlenmeli.
Fiyat istikrarı sağlanamadı: Üretici ve tüketici davranışları değişti. Enflasyonda ve enflasyon dinamiklerinin değişiminde alınan bu mesafeye rağmen, fiyat istikrarı henüz sağlanmadı. Hedeflerin tutmasına rağmen Türkiye halen en yüksek enflasyona sahip ülkelerden biri konumunda. Ülke şu an için düşen enflasyon ortamında. Enflasyon hedeflerinin bundan sonra da tutması için dikkat edilmesi gereken riskler mevcut.
İç talep artışına dikkat: İç talebin artışına dikkat edilmesi, tüketimdeki canlanmanın kontrollü olması gerek. 2004 yılındaki yüksek büyüme oranına rağmen toplam nihai yurtiçi talep GSYİH'nin altında. Talep açığı sürüyor. Kuvvetli iç talep baskısı şu an için görünmüyor. Özellikle hizmetler sektöründeki fiyat katılıkları üzerinde durulması gerekiyor. Tarım ve enerji fiyatlarındaki gelişmeler her zaman risk. Kamu fiyat ayarlamalarının hedefe uyumu önemli. Sıkı maliye politikası, hedefle uyumlu gelirler politikası sürdürülmeli. Reform sürecinin hız kaybetmemesi önemli. Dış şokların geçici etkisi olabilir. Ekonomik temeller sağlamlaştıkça etkisi daha az hissedilecek. Bekleyişlerin bozulmaması son derece önemli.
Mali baskı azaldı: Ekonomi 2002'den beri yüksek oranda büyüyor. Büyüme dinamikleri geçmişten farklı. Enflasyon düşerken yüksek büyüme hızlarına ulaşıldı. Sıkı maliye politikası enflasyonla mücadeleyi ve büyümeyi destekliyor. Sıkı maliye politikasının da etkisiyle mali baskınlık azaldı, piyasalar derinleşti ve çeşitlendi.
'Büyüme için reformlar önemli'
Bakanlar Kurulu'na sunumunda istikrardaki mesafeye bağlı olarak nominal ve reel faizin önemli ölçüde düştüğünü kaydeden Serdengeçti, ekonomi politikalarının temel hedefinin makro ekonomik dengeleri tesis etmek, büyüme ve istihdam artışını potansiyel seviyede sürdürülebilir kılmak olduğunu vurguladı. Serdengeçti, sürdürülebilir büyüme için bankacılık, sosyal güvenlik ve vergi reformunun önemini hatırlatırken, bankacılık sektörünün açık pozisyonun da çok daha az miktarlarda bulunduğunu ifade etti. Özel kesime dayalı büyümeye dikkat çeken Serdengeçti, tahminlerin üzerinde büyümenin cari açığı artırmasının doğal sonuç olduğunu, dalgalı kur rejiminin ise şok emici özelliği bulunduğunu belirtti. Serdengeçti, bu süreçte kamunun yapacaklarının iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde ülkenin büyüme potansiyelini artıracak alanlara yönelik olması gerektiğine vurgu yaptı.