İstihdam yerinde sayıyor

Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç, işten çıkarılanların yerine alınanlardan doğan sirkülasyonun istihdam yaratmak olarak değerlendirilmeyeceğini söyledi.

ANKARA - Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç, işten çıkarılanların yerine alınanlardan doğan sirkülasyonun istihdam yaratmak olarak değerlendirilmeyeceğini söyledi. Kılıç, geçen yılın son çeyreğinde sağlanan istihdamın büyük oranda kayıt dışı olduğu için '2004 Yılı 4. Dönem Hanehalkı İşgücü Anketi' sonuçlarına yeterince yansımadığı tespitine katılmanın mümkün olmadığını ifade etti. Anketteki sonuçların kişilerin beyanları doğrultusunda şekillendiğine dikkati çeken Kılıç, sağlıklı sonucun, kayıtlara bakılarak alınabileceğini belirtti.
Kılıç, gerekli yatırımları yapmadan istihdamda olumlu gelişme beklemenin doğru bir yaklaşım olmayacağını vurgulayarak, bu yaklaşım nedeniyle işsizliğin Türkiye'nin en ciddi sosyal meselelerinden biri olmayı sürdürdüğünü kaydetti.