İstihdamda erkek egemenliği var

Türkiye ile gelişmiş ülkeler arasında kadınların istihdama katılımı açısından büyük bir uçurum bulunduğu belirlendi.
OECD'nin istihdama ilişkin 2005 yılı raporuna göre...

ANKARA - Türkiye ile gelişmiş ülkeler arasında kadınların istihdama katılımı açısından büyük bir uçurum bulunduğu belirlendi.
OECD'nin istihdama ilişkin 2005 yılı raporuna göre, Türkiye'de 2004 itibarıyla istihdam edilen kadınların çalışabilir yaştaki kadın nüfusa oranı yüzde 24.3 düzeyinde kaldı. OECD ülkelerinde istihdam edilen kadınların nüfustaki payı Türkiye'den sonra en düşük olan Meksika'da bile bu oran yüzde 41.3. Türkiye, kadınların işgücüne katılım oranı açısından da yüzde 27 ile en kötü durumda olan ülke konumunda bulunuyor.
Türkiye dışarıda bırakıldığında OECD'nin en düşük kadınların işgücüne katılım oranına sahip ülkesi yüzde 42.8 oranıyla Meksika oldu. Ancak Türkiye, yüzde 10 olan kadın işsizlik oranı ile Çek Cumhuriyeti ile birlikte yedinci sırada yer aldı. OECD'nin 1990 ve son beş yıllık verileri değerlendirildiği rapora göre, 1990'da yüzde 32.9 düzeyinde bulunan istihdam edilen kadınların çalışabilir yaştaki toplam kadın nüfus içindeki payı, 2000 yılında yüzde 26.2, 2001 yılında yüzde 26.3, 2002 yılında 26.6 oldu. 2003 yılında ise yüzde 25.2'ye düştü. Geçen yıl toplam istihdamın çalışabilir yaştaki nüfusa oranının yüzde 45.5'ten yüzde 46.1'e çıkmasına karşın, kadınlar için bu oran oranı yüzde 25.2'den yüzde 24.3'e geriledi. Kadınların işgücüne katılım oranı da 1990 yılında yüzde 36 düzeyinde bulunurken, 2003 yılında yüzde 28.1'e, 2004 yılında da yüzde 27'ye düştü.
En az sağlık gideri
Öte yandan, Türkiye, OECD ülkeleri içinde kişi başına sağlık harcaması en düşük ülke oldu. OECD 2005 Sağlık Raporu'nun kişi başına sağlık harcaması verisine göre, 30 OECD ülkesi içinde sağlık harcamalarına en az pay ayıran ülke Türkiye. 1960-2003 yıllarının karşılaştırmalı değerlendirildiği raporda, Türkiye 2003 itibarıyla sağlık harcamasında 583 dolarla kişi başına en az sağlık harcamasının yapıldığı ülke olurken, Meksika 677 dolarla kişi başına sağlık harcaması düşük olan ikinci, Polonya 777 dolarla üçüncü ülke oldu. Rapora göre, Türkiye 1990 yılında, 293 dolar ile kişi başına sağlık harcamasının yine OECD içinde en düşük olduğu ülke konumunda idi. Kişi başına sağlık harcaması 13 yıllık sürede ancak 290 dolarlık artış göstererek, 2003 yılında 583 dolara ulaştı. Bu duruma göre, 13 yıl boyunca kişi başına sağlık harcamalarındaki artış yüzde 99'la ancak bir kat düzeyinde olabildi. Sağlık harcamalarına en fazla payın ayrıldığı ülke kişi başına 5 bin 635 dolar ile ABD oldu.
ABD'yi 3 bin 807 dolarla Norveç izlerken, kişi başına sağlık harcaması en yüksek olan ülkeler arasında İsviçre 3 bin 781 dolarla üçüncü sırada yer aldı.