İstihdamda rapor trafiği

Ekonomide sağlanan büyüme ve enflasyonda yakalanan düşüşe karşın bir türlü istenilen düzeyde artmayan istihdam için hükümet çareler ararken, Avrupa Birliği (AB)...

ANKARA - Ekonomide sağlanan büyüme ve enflasyonda yakalanan düşüşe karşın bir türlü istenilen düzeyde artmayan istihdam için hükümet çareler ararken, Avrupa Birliği (AB) ile 'ortak değerlendirme raporu' çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği, Dünya Bankası'nın da bir işgücü raporu hazırlığında olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, öncelikle, 2003 yılında istihdam durum raporu hazırlanırken, AB ile Türkiye tarafından hazırlanmakta olan ortak değerlendirme raporunda da çalışmalar bitme aşamasına geldi.
Bunun ardından bir istihdam stratejisinin hazırlanacağı ve AB'ye sunulacağı ifade ediliyor. Diğer yandan, Dünya Bankası'nın da konuyla ilgili raporun taslağını oluşturduğu, ilgili tarafların önerilerini derlemekte olduğu vurgulanıyor. Dünya Bankası taslak raporunda, işgücü piyasası mevzuatının çok katı olduğu, dolayısıyla değiştirilmesi öneriliyor.