İstihdamda zor hedef

Avrupa Birliği, 2010 yılında çalışma çağındaki toplam nüfusun yüzde 70'inin, kadınların ise yüzde 60'ının istihdam edilmesini hedefliyor.
Türkiye'de ise toplam istihdam oranı yüzde 46.1, kadın istihdam oranı da yüzde 24.3 seviyesinde bulunuyor.

ANKARA - Avrupa Birliği, 2010 yılında çalışma çağındaki toplam nüfusun yüzde 70'inin, kadınların ise yüzde 60'ının istihdam edilmesini hedefliyor.
Türkiye'de ise toplam istihdam oranı yüzde 46.1, kadın istihdam oranı da yüzde 24.3 seviyesinde bulunuyor. Türkiye'de AB'nin 2010 yılındaki hedeflerine ulaşılabilmesi için toplam istihdamın yaklaşık yüzde 50 oranında, kadın istihdamının da yüzde 150 oranında artırılması gerekiyor.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Avrupa İstihdam Stratejisi ve İşgücü Piyasası Gelişmeleri konulu rapor yayınladı. TİSK'in raporuna göre, dünyadaki rekabet gücünü koruyabilmek için 2000 yılında 2010 yılı için istihdam hedefleri belirleyen Avrupa Birliği üyesi 25 ülke içinde yüzde 70'lik istihdam şartını Danimarka, İsveç, Hollanda ve İngiltere yakalarken, Kıbrıs Rum kesimi, Avusturya, Portekiz, Finlandiya ve İrlanda gibi ülkeler de hedefe çok yaklaştı. İstihdamda AB'nin ortalaması yüzde 63.3 seviyesinde bulunuyor.
Buna karşılık, çalışma çağı olarak kabul edilen 15-64 yaş arasındaki nüfusu 45.6 milyon kişi olan Türkiye'de, istihdam edilen kişi sayısı 21.6 milyon'da kaldığı için, yüzde 46.1'lik istihdam oranıyla Türkiye, AB'nin 2010 yılı hedefine en uzak ülke durumunda.
Türkiye'nin toplam istihdamda AB hedefini 2010 yılında yakalayabilmesi için, nüfus artışı bir yana, en az 10.3 milyon kişiye istihdam yaratması gerekiyor.
Çalışma çağındaki kadınların istihdam oranı AB üyesi 25 ülkede yüzde 55.7 seviyesinde bulunuyor. Türkiye'de ise çalışma çağındaki 22 milyon 825 bin kadının sadece 5 milyon 707 bini (yüzde 24.3'ü) istihdam edilmiş durumda. Yüzde 60'lık hedefe ulaşılabilmesi için AB üyesi 25 ülkede önümüzdeki 4.5 yılda yaklaşık 7.5 milyon kadının istihdam edilmesi gerekiyor. Buna karşılık, AB hedeflerini yakalayabilmek için Türkiye'de 8 milyon kadına iş kapısı açmak gerekiyor.
Yaşlılar da sırada
Kadın istihdamında AB'nin en gerisinde yeralan Türkiye'ye en yakın ülke olan Malta'da bu oran yüzde 32.8'de, Yunanistan'da yüzde 45.2'de. Danimarka, İsveç, Hollanda, İngiltere, Finlandiya, Portekiz, Avusturya, Slovenya, Estonya yüzde 60'lık hedefi şimdiden tuttururken, Almanya, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Fransa gibi ülkeler ise hedefe çok yaklaşmış görünüyorlar.
AB'nin istihdam konusundaki üçüncü hedefi ise 55-64 yaş arasındaki nüfusta istihdam oranını yüzde 50'ye çıkarmak. AB üyesi ülkelerde bu oran şu anda yüzde 41. AB'nin yaşlı nüfusta yüzde 50'lik orana ulaşabilmesi için de bu grupta yer alan 7.5 milyon kişiye istihdam alanı gerekiyor. Türkiye'de 55-64 yaş grubunda istihdam oranı yüzde 33.2. Türkiye, yüzde 51.5 seviyesindeki çalışma çağındaki nüfusun işgücüne katılma oranıyla da AB ülkeleri içinde en alt sırada. AB istihdam stratejileri konusunda değerlendirmelerde bulunan Eurostat'a göre Türkiye'nin bu rakamları yakalamasının ise adeta imkânsız olduğu gözleniyor.
TİSK: Maliyet inmeli
TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, Türkiye'de istihdamın düşük seyretmesinde, işçi ücretlerinden alınan vergilerle sosyal güvenlik kesintilerinin yüksekliğinin etkili olduğunu belirtti.
Pirler, Türkiye'de istihdamdan alınan verginin bile, rakip birçok ülkedeki işçi ücretlerinden daha fazla olduğunu maliyetlerin azaltılması gerektiğini söyledi. Dünya Bankası ile yürütülecek istihdamı artırma programı için geçen hafta 500 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalanmıştı.