İstihdamın yükü çalışana çıkıyor

İstihdam üzerindeki yüklerin azaltılmasına dönük çalışmalar sürerken, yapılacak değişikliklerle çalışanların kazanılmış haklarının bir kısmını kaybetmeleri gündeme geliyor.

ANKARA - İstihdam üzerindeki yüklerin azaltılmasına dönük çalışmalar sürerken, yapılacak değişikliklerle çalışanların kazanılmış haklarının bir kısmını kaybetmeleri gündeme geliyor. Maliye, Sanayi ve Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Hazine Müsteşarlığı'nın istihdam üzerindeki yükleri bir paket olarak ele aldığı çalışmanın teknik detaylarının ay sonuna kadar tamamlanması ve haziran ayında bakanların bir araya gelerek paketi değerlendirmeleri bekleniyor.
Çalışmalarda, SSK'da bir puanlık vergi ve sigorta primi indiriminin devlete maliyetinin 2006 için 1 katrilyon lirayı bulacağı dikkate alınarak, 'bunun yaratacağı ek istihdam ne olmalı ki bu kayıp karşılanabilsin'in üzerinde duruluyor.
50 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerinde, engelli, hükümlü ve terör mağduru çalıştırılması zorunluluğu, işyerlerinde sayısının 49'da tutulmasına neden olabiliyor. Bu nedenle söz konusu zorunluluğun '50 kişi ve üzeri işyerleri' yerine '100 ve üzerinde kişinin çalıştığı işyerleri' olarak değiştirilmesi tartışılıyor. 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde bir veya işin tehlikesine göre daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak zorunluluğunda da rakamın 250'ye yükseltilmesi planlanıyor.
Emzirme odası kaldırılıyor
100-150 arasında kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde bir yaşından küçük çocukların emzirilmesi için emzirme odası kurulması, 150'den fazla kadın işçinin çalıştığı işyerlerinde sıfır-altı yaş çocukların bakılmaları için çalışma yerinden ayrı bir yurdun kurulması zorunluluğunun ise tamamen kaldırılması söz konusu. Aynı şekilde 500'den fazla memur ya da işçi bulunan işyerlerinde spor tesisi bulunması, anonim şirketlerle üye sayısı 100 ve daha fazla olan yapı kooperatiflerinin avukat bulundurma zorunlulukları da, kaldırılması düşünülen zorunluluklar arasında yer alıyor.