İşverene 'sahte fiş' uyarısı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, İstanbul'da 200'den fazla işçi çalıştıran kuruluşlara mektup göndererek, işverenlerden ücretlilerin vergi iadesi işlemlerinde yasaya uygun olmayan belge beyan etmelerine fırsat verilmemesini istedi.

İSTANBUL - İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, İstanbul'da 200'den fazla işçi çalıştıran kuruluşlara mektup göndererek, işverenlerden ücretlilerin vergi iadesi işlemlerinde yasaya uygun olmayan belge beyan etmelerine fırsat verilmemesini istedi.
İstanbul'da 2004 yılı özel gider indirimi için bilgi istenen 793 kuruluştan 464'ünün verdiği bilgiye göre, 42.6 milyon YTL tutarında 1 milyona yakın sahte ve geçersiz belge ile 3.6 milyon YTL'lik haksız vergi iadesi talebi girişiminde bulunuldu. İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Akif Ulusoy imzasıyla vergi daireleri aracılığıyla kuruluşlara gönderilmesine başlanan yazıda, ücretlilerde vergi indirimi uygulaması hakkında uyulması gereken usul ve esaslara işaret edildi.
Ulusoy, söz konusu mektupla işverenlere seslenerek, kontrol etme sorumluluklarını hatırlattıklarını, sahte veya geçersiz belgelerin vergi kaybı meydana gelmeden iade zarfından çıkarılmasını istediklerini açıkladı.
'İşveren yükümlü'
Yazıda, ücretlilerde vergi indirimi uygulaması konusunda Vergi Dairesi Başkanlığı'na yapılan ihbarlar, Emniyet Müdürlüğü tarafından sahte belge ticaretine yönelik operasyonlar ve Başkanlıkça önceki yıllarda yapılan vergi incelemeleri dikkate alındığında, konu hakkında işverenlerin yeniden uyarılmaları ve vergi indirimi bildirimi üzerinde yapılması gereken işlemler yönünden bilgilendirilmeleri gerektiği sonucuna varıldığı kaydedildi.
Yazıda, devamla şöyle denildi:
"İşverenlerce yapılacak denetimlerde özellikle komisyon karşılığı belge ticareti yapanlara itibar edilmemesi, işverenlerin yapılacak vergi incelemeleri sonucunda cezalı duruma düşmemeleri bakımından önem taşımaktadır. İşverenler, kendilerine ibraz edilen harcama belgelerinin geçerli belge olup olmadığı, harcamaların ücretlilerde vergi indirimine tabi olup olmadığı ve harcama toplamının ücretlinin vergi matrahını kontrol ile yükümlüdür. Sahte ve yanıltıcı belge kullanılması ve belgelerde tahrifat yapılması ya da diğer suretlerde doğan fark, ilgililerden cezalı olarak geri alınacaktır."