İşyeri açana kolaylık

Hükümet, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye'de işyeri açması önündeki bürokratik engelleri azaltmak üzere yeni bir yönetmelik hazırladı.

ANKARA - Hükümet, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye'de işyeri açması önündeki bürokratik engelleri azaltmak üzere yeni bir yönetmelik hazırladı. Adalet Bakanı ve hükümet sözcüsü Cemil Çiçek'in dünkü Bakanlar Kurulu'ndan sonra yaptığı açıklamaya göre yeni yönetmelikle işyeri açma ve ruhsatlandırmadaki aşamalar azaltılıyor; bazı belgelerin talep edilmesinden vazgeçiliyor.
Çicek, Bakanlar Kurulu'nda ele alınan yönetmelik taslağının bazı itirazlar giderildikten sonra imzaya açılacağını kaydederek, "Artık işyeri açmak için 6 ay uğraşılmayacak, 54 evrak gerekmeyecek. 7 ile 15 günlük bir sürede işlemler sonuçlandırılacak" diye konuştu.
Karşılıklılık esası geliyor
Bu arada Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen "yabancıların Türkiye'de mal edinmelerine olarak tanıyan" yasada "karşılıklılık" esası getiriliyor. Bakanlar Kurulu'nda düzenleme iptal gerekçeleri üzerinden değerlendirildi ve yabancıların Türkiye'de mülk edinmesinde "karşılıklı olma ve kanuni sınırlamalara uyma" esası getirilmesi kararlaştırıldı. Çiçek, hazırlanan yasa tasarısının imzaya açıldığını belirterek, "Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 6 aylık süre dolmadan yasayı çıkarmak istiyoruz. Düzenlemenin ekonomiye önemli katkısı olacak" dedi.
Bakan Çiçek, bir soru üzerine Türk Telekom'un özelleştirilmesinin gündeme gelmediğini söyledi. Çiçek, bir başka soru üzerine de gündemlerinde "işçi çıkarma" olmadığını belirtirken, "Yeni iş sahaları açma, istihdamı artırma amacındayız. Gündemimizde kimsenin ekmeğiyle oynamak yok. Bunlar spekülasyon" dedi.