İzmir Limanı için Danıştay onayı çıktı

Danışıtay, İzmir Alsancak Limanı'nın Global Hutchison - Ege İhracatçı Birlikleri/LİMAŞ Ortak Girişim Grubu'na devredilmesi için onay verdi

İZMİR - Danışıtay, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) ihalesini 3 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirmesine rağmen 29 aydır özel sektöre devredilmeyen İzmir Alsancak Limanı’nın devri için onay verdi. ÖİB ihaleyi kazanan Global Hutchison- Ege İhracatçı Birlikleri/ LİMAŞ Ortak Girişim Grubu’nu sözleşme yapmak için davet etti.
Limanın 49 yıllığına kiralanması ihalesini 1 milyar 275 milyon dolara alan Global- Hutchison- LİMAŞ Ortak Girişim Grubu, finansal değerlendirme için bir araya gelecek. Türkiye’nin en başarısız özelleştirmeleri arasında sayılan Alsancak Limanı’nın Danıştay’da bekleyen imtiyaz sözleşme taslakları hakkındaki karar ÖİB’ye ulaştırıldı. 

Kriz ortakları etkiledi mi?
Global Yatırım Holding’e gönderilen yazı ile ‘TCDD İzmir Limanı’nın 49 Yıl Süreyle İşletme Hakkının Devrine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi’ taslağına ilişkin görüşlerin ÖİB’e ulaştığı duyuruldu ve Ortak Girişim Grubu sözleşme imzalamaya davet edildi.  Devir sözleşmesi imzalamaya davet edilen konsorsiyum ortakları, 29 aylık süreçte yaşanan ekonomik krizden kaynaklı ödeme güçlüğü yaşanıp yaşanmayacağını değerlendirecek. LİMAŞ Başkanı Sabri Ünlütürk, konsorsiyum üyesi firmalarla bir araya geleceklerini ve durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi. (dha)