İzmir Limanı için geri sayım başladı

İzmir Limanı'nın 49 yıllığına işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihalede süreç dün gazetelere verilen ilanla başladı.

ANKARA - İzmir Limanı'nın 49 yıllığına işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihalede süreç dün gazetelere verilen ilanla başladı. Buna göre, ihale bedeli olarak teklif edilen tutar işletme hakkı devir sözleşmesi imza tarihinde peşin veya vadeli olarak ödenebilecek.
İhale bedelinin vadeli ödenmesi durumunda; bedelin en az yüzde 50'si sözleşme imza tarihinde, toplam ihale bedelinin en az yüzde 25'i sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç bir yılda, bakiyesi ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde ödenecek. Satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına, sözleşme imza tarihinden itibaren yıllık yüzde 9 basit faiz uygulanacak.
İhaleye katılabilmek için, teklif verecek tüzel kişilerin, 2005 yılında dünya çapında en az 100 milyon dolar ciro elde etmiş olması veya en az 100 milyon dolar fon yönetiyor olması veya en az 75 milyon dolar net aktife sahip olması veya öz sermayesinin en az 30 milyon dolar olması gerekecek. Ortak girişim gruplarında ise, üyelerden en az birinin tek başına bu mali kriterleri karşılaması gerekecek.
Son tarih 7 Nisan
İhaleye katılabilmek için ihale şartları belgesi ve tanıtım dokümanı alınması zorunlu olacak. Geçici teminatın 15 milyon dolar olduğu ihalede, ihale dokümanı 15 bin YTL'ye alınacak. Bu arada, sözleşmenin ilk taslağı, İhale Şartları Belgesi'ni alanlara 23 Ocak günü sunulacak. 10 Mart'a kadar görüşmeler sürecek. İdare 24 Mart günü nihai Sözleşme Taslağını, İhale Şartları Belgesi'ni alanlara bildirecek.
Teklifler, 24 Mart'tan itibaren ilk tekliflerin verileceği son tarih olan 7 Nisan tarihine kadar idareye teslim edilecek.