İzmir şampiyon İstanbul altıncı

Kamu yöneticileri ve uzmanlara göre Türkiye'nin en gelişmiş ili İzmir. Ankara ikinci, Eskişehir üçüncü, İstanbul altıncı sırada. En geri kent ise Hakkâri.

ANKARA - Beşincisi tamamlanan 'Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı' sonucunda, 81 il içinde en gelişmiş il İzmir olarak tespit edildi. Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Gür'ün Konferans Genel Koordinatörlüğü'nü yaptığı, 81 ilin valileri, belediye başkanları, üniversite rektörleri, oda başkanları ve uzman kuruluşların çalışmasıyla iki yılda yapılan çalışma, Türkiye'nin sorunlarına çözüm önerisi getiriyor.
Tüm verilere göre birinci olan İzmir'i, Ankara ve Eskişehir izlerken, İstanbul altıncı sırada, Hakkâri ise son sırada yer aldı.
Ortalamaların belirlenmesinde şu veriler kullanıldı: 'Nüfus, yüzölçümü, okur yazar, okullaşma, kişi başına gayri safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), kentleşme oranları, il doğumlu olanlar/il nüfusu, ortalama hane halkı büyüklüğü, nüfus yoğunluğu, doğurganlık hızı, bebek ölüm hızı, kadın başına düşen çocuk oranı, öğretmen başına öğrenci oranı, yükseköğretimdeki öğrenci sayısı, yatak başına düşen hasta sayısı, doktor başına hasta sayısı, işsizlerin işgücüne oranı, toplam suç sayısının nüfusa oranı, sanayi sektöründe çalışan nüfus, kişi başına yıllık elektrik, su tüketimi, GSYİH gelişme hızı, merkez ilçelerin gelişmişlik sıralaması.


Büyütmek için tıklayınız

Çözüm önerileri içinde, 'istihdamın arttırılması, herkese sağlık ve sosyal güvenlik hakkının sağlanması, zorunlu temel eğitimin 12 yıla çıkarılması, AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılması, Kafkaslar'da, Balkanlar'da ve Ortadoğu'da yeni işbirliği ve güç birliğinin hızlandırılması bölgesel dengesizliklerin giderilmesi, demiryolu ağının genişletilmesi, tarımda arazi ve suyun etkili kullanımının sağlanması' yer aldı. Türkiye'nin sorunlarına çözüm önerilerinde, 'kalkınma çabalarında insan odaklı, çevre, yoksulluğun azaltılması, adalet, fırsat eşitliği, eğitim kalitesi, Ar-Ge, sağlık, çağdaş sosyal güvenlik alanlarına öncelik verilmesi, güneş, rüzgâr, su gibi yenilenebilir biyokütlenin enerji amaçlı kullanımına önem verilmesi, doğalgazın yaygınlaştırılması, yatırımcının önündeki bürokratik engellerin kaldırılması, yatırımla ilgili işlemlerin azaltılarak etkili koordine edilmesi, teşviklerin kademeli olarak ve ürüne veya temel çıktıya göre verilmesi" gibi öneriler de yer alıyor.
En az suç Erzincan'da
Okuma-yazma oranı açısından en üst sırada İstanbul gelirken, İstanbul'u Ankara ve Tekirdağ izliyor. En az okuma-yazma oranı ise Şırnak'ta. Kişi başına milli gelir açısından, en üst sırada Kocaeli yer alırken, onu Bolu ve Kırklareli izliyor. En az kişi başına milli gelire sahip il de Ağrı olarak belirlendi.
En yüksek kentleşme oranında, İstanbul ilk sırada yer alırken, Ankara ikinci, İzmir üçüncü, Bartın ise sonuncu olabildi. Suç oranı en yüksek il Gaziantep olurken, ikinci Antalya, üçüncü İstanbul, dördüncü sırada Ankara yer aldı. Suç oranı en az olan il ise Erzincan olarak belirlendi.