Jenerik ilaca yeni fiyatlama

Sağlık Bakanlığı ilaç fiyatlarını yeniden düzenledi. Yapılan değişiklikle, jenerik ürünün fiyatı hem orijinalinin hem de piyasadaki diğer eşdeğer jeneriğin en yüksek fiyatını geçemeyecek.

ANKARA - Sağlık Bakanlığı ilaç fiyatlarını yeniden düzenledi. Yapılan değişiklikle, jenerik ürünün fiyatı hem orijinalinin hem de piyasadaki diğer eşdeğer jeneriğin en yüksek fiyatını geçemeyecek. Değişikliğin serbest eczanelerdeki ilaç fiyatını düşüreceği belirtiliyor.
Sağlık Bakanlığı 'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaptı. Tebliğ ile 'jenerik ürünler'in fiyatı belirlenirken, ürünün orijinal fiyatına ve aynı etken maddeyi içeren diğer jenerik ürünlerin fiyatına bakılacak. Fiyat hem orijinal ürünün fiyatını, hem de piyasada aynı etken maddeli diğer jeneriklerin en yüksek fiyatını geçemeyecek.
Fiyatlama şartları
Belirlenen şarta uymayan jenerik ürünün fiyatı düzeltilecek. Aynı zamanda, bir ilaç, orijin ülkenin değişik bölgelerinde farklı fiyatlarla piyasada satılıyorsa 'en ucuz' olanın fiyatı dikkate alınacak.
Ürünün orijinali 20 yıl önce piyasaya çıkmış ve orijinalliğini kaybetmiş ise, bu jeneriklerin mevcut fabrika satış fiyatına yeni kârlılık oranı uygulanarak yeni fiyat belirlenecek. Ancak dünyada 20 yıl önce piyasaya çıkmış ürün, Türkiye'de piyasaya ilk defa çıkacaksa diğer orijinal ürünler gibi referans fiyata göre fiyatlandırılacak.
Eşdeğeri olmayan ürünün fiyatı belirlenirken de orijinalindeki kıstaslara bakılacak. Bu tip ilaçlarda, aynı etken madde ve farmasötik şekle sahip ancak birim hammadde miktarı farklı orijinal ilacın birim fiyatına bakılacak. Ürünün orijinali Türkiye'de mevcut ise fiyatı orijinalin fiyatının yüzde 80'ini geçemeyecek.